9. Prebivalstvo po spolu, gospodinjstva, stanovanja in stavbe po naseljih, Popis 2002 - prvi podatki
  Prebivalstvo Gospodinjstva Stanovanja Stavbe s stanovanji 
Naselje skupaj moški ženske skupaj povprečno število članov skupaj na stavbo s stanovanji 
                                                                                                                                                                 
ŠKOFJA LOKA 21822 10636 11186 7258 3,0 7723 1,8 4236
  Binkelj                                 163 81 82 55 3,0 51 1,2 42
  Bodovlje                                177 93 84 50 3,5 51 1,2 42
  Breznica pod Lubnikom                   42 20 22 10 4,2 24 1,1 22
  Brode                                   144 74 70 45 3,2 47 1,2 40
  Bukov Vrh nad Visokim                   41 17 24 10 4,1 12 1,0 12
  Bukovica                                153 70 83 43 3,6 43 1,0 43
  Bukovščica                              137 73 64 38 3,6 40 1,1 38
  Crngrob                                 35 17 18 12 2,9 17 1,1 16
  Dorfarje                                172 84 88 57 3,0 62 1,2 52
  Draga                                   116 56 60 34 3,4 34 1,1 30
  Florjan nad Zmincem                     27 14 13 X X X X X
  Forme                                   121 56 65 45 2,7 53 1,4 37
  Gabrk                                   97 54 43 27 3,6 27 1,3 21
  Gabrovo                                 28 17 11 X X X X X
  Gabrška Gora                            59 33 26 18 3,3 33 1,2 27
  Godešič                                 663 323 340 214 3,1 226 1,3 173
  Gorenja vas - Reteče                    367 186 181 125 2,9 129 1,4 95
  Gosteče                                 71 30 41 22 3,2 22 1,2 18
  Grenc                                   176 85 91 56 3,1 57 1,2 47
  Hosta                                   80 36 44 21 3,8 23 1,3 18
  Knape                                   82 37 45 23 3,6 27 1,1 24
  Kovski Vrh                              28 13 15 X X X X X
  Križna Gora                             98 51 47 23 4,3 27 1,0 27
  Lenart nad Lušo                         89 51 38 32 2,8 43 1,0 43
  Lipica                                  36 16 20 10 3,6 11 1,1 10
  Log nad Škofjo Loko                     178 89 89 52 3,4 66 1,1 59
  Moškrin                                 X X X X X X X X
  Na Logu                                 129 59 70 33 3,9 38 1,1 36
  Papirnica                               61 30 31 19 3,2 22 1,2 18
  Pevno                                   59 35 24 17 3,5 17 1,0 17
  Podpulfrca                              38 16 22 12 3,2 12 1,1 11
  Pozirno                                 27 17 10 8 3,4 11 1,1 10
  Praprotno                               133 70 63 34 3,9 38 1,1 34
  Pungert                                 124 61 63 37 3,4 37 1,2 30
  Puštal                                  604 304 300 223 2,7 230 1,3 174
  Reteče                                  574 279 295 194 3,0 224 1,3 178
  Rovte v Selški dolini                   54 24 30 14 3,9 17 1,2 14
  Sopotnica                               70 26 44 20 3,5 34 1,1 30
  Spodnja Luša                            129 64 65 35 3,7 48 1,1 42
  Staniše                                 8 4 4 X X X X X
  Stara Loka                              824 343 481 204 4,0 209 1,4 151
  Stirpnik                                80 40 40 23 3,5 22 1,2 19
  Strmica                                 65 33 32 19 3,4 21 1,1 20
  Suha                                    157 87 70 46 3,4 47 1,1 43
  Sv. Andrej                              138 75 63 41 3,4 41 1,2 34
  Sv. Barbara                             100 49 51 26 3,8 25 1,1 22
  Sv. Duh                                 922 438 484 293 3,1 298 1,4 219
  Sv. Ožbolt                              77 39 38 23 3,3 30 1,0 29
  Sv. Petra Hrib                          31 14 17 10 3,1 10 1,0 10
  Sv. Tomaž                               55 26 29 12 4,6 12 1,0 12
  Ševlje                                  202 99 103 50 4,0 54 1,1 50
  Škofja Loka                             12065 5863 6202 4273 2,8 4483 2,8 1584
  Trata                                   164 88 76 57 2,9 52 1,4 37
  Trnje                                   61 30 31 24 2,5 28 1,3 21
  Valterski Vrh                           X X X X X X X X
  Vešter                                  183 83 100 58 3,2 51 1,1 46
  Vincarje                                163 81 82 58 2,8 65 1,3 52
  Virlog                                  99 51 48 30 3,3 38 1,3 29
  Virmaše                                 509 261 248 162 3,1 170 1,2 143
  Visoko pri Poljanah                     29 15 14 9 3,2 12 1,1 11
  Zgornja Luša                            93 50 43 24 3,9 34 1,0 33
  Zminec                                  390 191 199 117 3,3 126 1,2 104
VIr:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.