9. Prebivalstvo po spolu, gospodinjstva, stanovanja in stavbe po naseljih, Popis 2002 - prvi podatki
  Prebivalstvo Gospodinjstva Stanovanja Stavbe s stanovanji 
Naselje skupaj moški ženske skupaj povprečno število članov skupaj na stavbo s stanovanji 
                     
ŠENČUR 8517 4178 4339 2722 3,1 2793 1,2 2274
 Hotemaže   424 217 207 136 3,1 143 1,2 124
 Hrastje   1042 516 526 336 3,1 341 1,5 232
 Luže    301 140 161 89 3,4 95 1,2 82
 Milje    300 147 153 89 3,4 76 1,0 76
 Olševek   311 169 142 98 3,2 115 1,1 102
 Prebačevo   424 220 204 123 3,4 117 1,1 109
 Srednja vas pri Šenčurju  490 238 252 148 3,3 156 1,1 141
 Šenčur    2723 1335 1388 912 3,0 928 1,3 735
 Trboje    544 257 287 167 3,3 174 1,2 149
 Visoko    803 395 408 263 3,1 283 1,3 222
 Voglje    637 312 325 194 3,3 198 1,3 154
 Voklo    480 218 262 151 3,2 150 1,1 134
 Žerjavka   38 14 24 16 2,4 17 1,2 14
VIr:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.