9. Prebivalstvo po spolu, gospodinjstva, stanovanja in stavbe po naseljih, Popis 2002 - prvi podatki
  Prebivalstvo Gospodinjstva Stanovanja Stavbe s stanovanji 
Naselje skupaj moški ženske skupaj povprečno število članov skupaj na stavbo s stanovanji 
                                                                                                                                                                 
RIBNICA NA POHORJU 1259 639 620 486 2,6 566 1,4 399
  Hudi Kot                                269 136 133 103 2,6 169 1,3 135
  Josipdol                                334 163 171 133 2,5 135 2,1 63
  Ribnica na Pohorju                      418 215 203 162 2,6 164 1,3 122
  Zgornja Orlica                          96 56 40 34 2,8 39 1,2 32
  Zgornji Janževski Vrh                   33 19 14 11 3,0 10 1,3 8
  Zgornji Lehen na Pohorju                109 50 59 43 2,5 49 1,3 39
VIr:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.