9. Prebivalstvo po spolu, gospodinjstva, stanovanja in stavbe po naseljih, Popis 2002 - prvi podatki
  Prebivalstvo Gospodinjstva Stanovanja Stavbe s stanovanji 
Naselje skupaj moški ženske skupaj povprečno število članov skupaj na stavbo s stanovanji 
                                                                                                                                                                 
RAVNE NA KOROŠKEM 12163 5990 6173 4271 2,8 4425 2,5 1744
  Brdinje                                 628 302 326 200 3,1 203 1,2 165
  Dobja vas                               707 367 340 259 2,7 252 1,4 175
  Dobrije                                 78 39 39 28 2,8 25 1,3 19
  Koroški Selovec                         80 40 40 23 3,5 31 1,1 29
  Kotlje                                  1018 519 499 325 3,1 341 1,3 268
  Navrški Vrh                             43 19 24 12 3,6 13 1,0 13
  Podgora                                 302 143 159 98 3,1 105 1,3 83
  Podkraj                                 75 34 41 22 3,4 21 1,1 19
  Preški Vrh                              172 85 87 55 3,1 65 1,2 54
  Ravne na Koroškem                       7706 3776 3930 2839 2,7 2914 5,5 527
  Sele - del                              X X X X X X X X
  Stražišče                               210 109 101 62 3,4 66 1,3 52
  Strojna                                 114 63 51 31 3,7 49 1,0 48
  Tolsti Vrh p. R. na K. - del            834 403 431 259 3,2 277 1,2 232
  Uršlja Gora                             X X X X X X X X
  Zelen Breg                              168 78 90 51 3,3 55 1,1 52
VIr:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.