9. Prebivalstvo po spolu, gospodinjstva, stanovanja in stavbe po naseljih, Popis 2002 - prvi podatki
  Prebivalstvo Gospodinjstva Stanovanja Stavbe s stanovanji 
Naselje skupaj moški ženske skupaj povprečno število članov skupaj na stavbo s stanovanji 
              
RADOVLJICA 18138 8623 9515 6451 2,8 6867 1,6 4212
 Begunje na Gorenjskem  987 439 548 340 2,9 361 1,5 240
 Brda   44 22 22 13 3,4 13 1,0 13
 Brezje   494 258 236 156 3,2 168 1,2 143
 Brezovica  139 72 67 47 3,0 45 1,3 36
 Češnjica pri Kropi  120 65 55 35 3,4 40 1,2 33
 Črnivec  222 116 106 75 3,0 74 1,2 62
 Dobravica  20 9 11 X X X X X
 Dobro Polje  119 55 64 38 3,1 37 1,1 33
 Dvorska vas  181 87 94 57 3,2 65 1,1 57
 Globoko  31 13 18 12 2,6 13 1,2 11
 Gorica   88 39 49 27 3,3 26 1,0 26
 Hlebce   215 112 103 72 3,0 79 1,1 69
 Hraše   178 92 86 66 2,7 72 1,2 58
 Kamna Gorica  529 272 257 188 2,8 196 1,3 148
 Kropa   834 407 427 324 2,6 344 1,8 190
 Lancovo  352 171 181 119 3,0 121 1,1 107
 Lesce   2766 1331 1435 1034 2,7 1113 1,9 573
 Lipnica  54 30 24 14 3,9 17 1,2 14
 Ljubno   482 229 253 148 3,3 164 1,2 137
 Mišače   66 28 38 18 3,7 17 1,0 17
 Mlaka   21 14 7 8 2,6 14 1,2 12
 Mošnje   343 160 183 128 2,7 132 1,4 96
 Noše   12 6 6 X X X X X
 Nova vas pri Lescah  184 85 99 65 2,8 75 1,3 59
 Otoče   159 79 80 56 2,8 62 1,3 46
 Ovsiše   213 110 103 65 3,3 70 1,3 56
 Peračica  33 14 19 12 2,8 11 1,1 10
 Podnart  342 159 183 121 2,8 125 1,5 86
 Poljče   205 99 106 73 2,8 77 1,5 52
 Poljšica pri Podnartu  111 45 66 31 3,6 39 1,2 32
 Posavec  370 200 170 116 3,2 125 1,4 92
 Praproše  26 14 12 8 3,3 10 1,0 10
 Prezrenje  76 36 40 27 2,8 26 1,2 21
 Radovljica  5931 2682 3249 2209 2,7 2305 2,4 965
 Ravnica  23 13 10 X X X X X
 Rovte   59 34 25 20 3,0 19 1,3 15
 Slatna   50 28 22 18 2,8 20 1,0 20
 Spodnja Dobrava  50 26 24 15 3,3 18 1,1 16
 Spodnja Lipnica  153 70 83 46 3,3 90 1,0 90
 Spodnji Otok  107 51 56 36 3,0 38 1,2 33
 Srednja Dobrava  111 57 54 40 2,8 41 1,1 39
 Srednja vas  23 11 12 X X X X X
 Studenčice  97 45 52 35 2,8 33 1,1 31
 Vošče   43 18 25 11 3,9 14 1,0 14
 Vrbnje   334 173 161 106 3,2 112 1,1 104
 Zadnja vas  26 13 13 10 2,6 17 1,0 17
 Zaloše   90 44 46 29 3,1 32 1,3 25
 Zapuže   393 194 199 140 2,8 149 2,3 64
 Zgornja Dobrava  122 60 62 44 2,8 45 1,0 45
 Zgornja Lipnica  151 66 85 47 3,2 52 1,0 51
 Zgornji Otok  55 31 24 18 3,1 17 1,0 17
 Zgoša   304 139 165 108 2,8 104 1,1 99
VIr:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.