9. Prebivalstvo po spolu, gospodinjstva, stanovanja in stavbe po naseljih, Popis 2002 - prvi podatki
  Prebivalstvo Gospodinjstva Stanovanja Stavbe s stanovanji 
Naselje skupaj moški ženske skupaj povprečno število članov skupaj na stavbo s stanovanji 
                              
RADLJE OB DRAVI 6090 3005 3085 2065 2,9 2156 1,5 1416
 Brezni Vrh     170 85 85 55 3,1 68 1,1 62
 Dobrava     199 95 104 60 3,3 68 1,2 56
 Radelca     99 47 52 21 4,7 31 1,1 28
 Radlje ob Dravi    2658 1293 1365 965 2,8 968 2,0 480
 Remšnik     244 129 115 87 2,8 94 1,2 81
 Spodnja Orlica     116 59 57 43 2,7 44 1,1 40
 Spodnja Vižinga    311 150 161 106 2,9 103 1,2 86
 Sv. Anton na Pohorju    237 123 114 76 3,1 101 1,1 91
 Sv. Trije Kralji    200 101 99 61 3,3 81 1,0 78
 Št. Janž pri Radljah    217 117 100 68 3,2 68 1,0 66
 Vas      432 211 221 124 3,5 126 1,4 92
 Vuhred      810 399 411 266 3,0 268 1,7 162
 Zgornja Vižinga    247 119 128 87 2,8 89 1,4 62
 Zgornji Kozji Vrh    150 77 73 46 3,3 47 1,5 32
VIr:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.