9. Prebivalstvo po spolu, gospodinjstva, stanovanja in stavbe po naseljih, Popis 2002 - prvi podatki
  Prebivalstvo Gospodinjstva Stanovanja Stavbe s stanovanji 
Naselje skupaj moški ženske skupaj povprečno število članov skupaj na stavbo s stanovanji 
                                                                                                                                                                 
PREVALJE 6535 3225 3310 2275 2,9 2310 1,9 1241
  Belšak                                  40 19 21 12 3,3 11 1,0 11
  Breznica                                152 76 76 41 3,7 43 1,1 39
  Dolga Brda                              284 142 142 89 3,2 97 1,3 77
  Jamnica                                 68 38 30 18 3,8 18 1,0 18
  Kot pri Prevaljah                       140 74 66 26 5,4 27 1,1 25
  Leše                                    509 272 237 186 2,7 202 1,5 139
  Lokovica                                145 71 74 50 2,9 43 1,1 38
  Poljana                                 134 65 69 51 2,6 55 1,4 40
  Prevalje                                4464 2159 2305 1630 2,7 1636 2,3 697
  Stražišče                               157 79 78 52 3,0 55 1,3 44
  Suhi Vrh                                97 52 45 22 4,4 21 1,0 21
  Šentanel                                177 89 88 49 3,6 54 1,0 54
  Zagrad                                  168 89 79 49 3,4 48 1,3 38
VIr:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.