9. Prebivalstvo po spolu, gospodinjstva, stanovanja in stavbe po naseljih, Popis 2002 - prvi podatki
  Prebivalstvo Gospodinjstva Stanovanja Stavbe s stanovanji 
Naselje skupaj moški ženske skupaj povprečno število članov skupaj na stavbo s stanovanji 
                                                                                                                                                                 
PREDDVOR 3227 1569 1658 987 3,3 1137 1,2 927
  Bašelj                                  312 146 166 99 3,2 151 1,1 137
  Breg ob Kokri                           107 52 55 32 3,3 34 1,2 29
  Hraše pri Preddvoru                     25 12 13 X X X X X
  Hrib                                    63 27 36 22 2,9 30 1,1 28
  Kokra                                   271 140 131 102 2,7 112 1,2 91
  Mače                                    114 51 63 28 4,1 48 1,1 45
  Možjanca                                47 27 20 22 2,1 32 1,0 32
  Nova vas                                120 58 62 42 2,9 53 1,2 46
  Potoče                                  334 147 187 50 6,7 59 1,1 55
  Preddvor                                835 411 424 271 3,1 284 1,5 185
  Spodnja Bela                            81 37 44 X X X X X
  Srednja Bela                            268 131 137 87 3,1 82 1,2 69
  Tupaliče                                352 169 183 113 3,1 124 1,2 101
  Zgornja Bela                            298 161 137 90 3,3 97 1,2 84
VIr:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.