9. Prebivalstvo po spolu, gospodinjstva, stanovanja in stavbe po naseljih, Popis 2002 - prvi podatki
  Prebivalstvo Gospodinjstva Stanovanja Stavbe s stanovanji 
Naselje skupaj moški ženske skupaj povprečno število članov skupaj na stavbo s stanovanji 
                                                                                                                                                                 
POSTOJNA 14559 7140 7419 5095 2,9 5756 1,9 2998
  Belsko                                  173 91 82 65 2,7 78 1,3 62
  Brezje pod Nanosom                      31 13 18 11 2,8 14 1,1 13
  Bukovje                                 151 73 78 53 2,8 64 1,2 55
  Dilce                                   131 66 65 41 3,2 43 1,3 32
  Gorenje                                 109 52 57 34 3,2 44 1,1 40
  Goriče                                  74 34 40 27 2,7 32 1,1 30
  Grobišče                                58 39 19 24 2,4 37 1,2 32
  Hrašče                                  357 183 174 121 3,0 139 1,2 114
  Hrenovice                               182 94 88 58 3,1 61 1,1 55
  Hruševje                                233 120 113 78 3,0 96 1,2 79
  Koče                                    235 118 117 85 2,8 89 1,1 83
  Landol                                  148 76 72 48 3,1 58 1,2 49
  Liplje                                  29 13 16 X X X X X
  Lohača                                  25 10 15 X X X X X
  Mala Brda                               43 22 21 15 2,9 20 1,2 17
  Mali Otok                               80 49 31 27 3,0 31 1,0 30
  Malo Ubeljsko                           58 30 28 21 2,8 24 1,0 24
  Matenja vas                             336 168 168 111 3,0 128 1,2 109
  Orehek                                  192 97 95 70 2,7 90 1,3 71
  Planina                                 649 337 312 224 2,9 266 1,2 228
  Postojna                                8513 4104 4409 3016 2,8 3334 3,5 944
  Predjama                                85 39 46 33 2,6 45 1,0 44
  Prestranek                              725 348 377 250 2,9 262 1,8 143
  Rakitnik                                158 70 88 50 3,2 60 1,2 51
  Rakulik                                 13 7 6 6 2,2 14 1,0 14
  Razdrto                                 167 80 87 52 3,2 54 1,0 52
  Sajevče                                 38 20 18 12 3,2 16 1,2 13
  Slavina                                 204 97 107 76 2,7 78 1,0 78
  Slavinje                                63 34 29 24 2,6 28 1,3 22
  Stara vas                               99 50 49 30 3,3 33 1,1 30
  Strane                                  71 36 35 21 3,4 31 1,0 31
  Strmca                                  79 39 40 27 2,9 34 1,1 32
  Studenec                                75 37 38 24 3,1 29 1,0 29
  Studeno                                 296 141 155 106 2,8 123 1,1 114
  Šmihel pod Nanosom                      170 85 85 62 2,7 67 1,1 62
  Velika Brda                             36 21 15 15 2,4 17 1,4 12
  Veliki Otok                             146 83 63 49 3,0 64 1,0 62
  Veliko Ubeljsko                         91 54 37 36 2,5 50 1,1 47
  Zagon                                   178 84 94 58 3,1 60 1,1 57
  Žeje                                    58 26 32 20 2,9 24 1,1 22
VIr:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.