9. Prebivalstvo po spolu, gospodinjstva, stanovanja in stavbe po naseljih, Popis 2002 - prvi podatki
  Prebivalstvo Gospodinjstva Stanovanja Stavbe s stanovanji 
Naselje skupaj moški ženske skupaj povprečno število članov skupaj na stavbo s stanovanji 
                                                                                                                                                                 
PODVELKA 2696 1347 1349 1021 2,6 1029 1,4 733
  Brezno                                  476 233 243 189 2,5 184 1,8 105
  Janževski Vrh                           286 139 147 111 2,6 116 1,2 96
  Javnik                                  181 88 93 75 2,4 73 1,2 62
  Kozji Vrh                               53 27 26 21 2,5 30 1,2 25
  Lehen na Pohorju                        179 90 89 68 2,6 70 1,3 55
  Ožbalt                                  300 144 156 111 2,7 109 1,5 71
  Podvelka                                362 183 179 152 2,4 150 2,4 62
  Rdeči Breg - del                        99 49 50 32 3,1 44 1,1 41
  Spodnja Kapla                           376 199 177 131 2,9 123 1,1 110
  Vurmat - del                            185 94 91 63 2,9 62 1,3 46
  Zgornja Kapla                           199 101 98 68 2,9 68 1,1 60
VIr:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.