9. Prebivalstvo po spolu, gospodinjstva, stanovanja in stavbe po naseljih, Popis 2002 - prvi podatki
  Prebivalstvo Gospodinjstva Stanovanja Stavbe s stanovanji 
Naselje skupaj moški ženske skupaj povprečno število članov skupaj na stavbo s stanovanji 
                                                                                                                                                                 
NAKLO 4926 2431 2495 1581 3,1 1649 1,2 1369
  Bistrica                                81 38 43 27 3,0 28 1,2 23
  Cegelnica                               304 147 157 107 2,8 116 1,4 85
  Gobovce                                 48 25 23 X X X X X
  Malo Naklo                              16 7 9 X X X X X
  Naklo                                   1643 816 827 523 3,1 533 1,2 462
  Okroglo                                 156 74 82 46 3,4 45 1,2 38
  Podbrezje                               739 366 373 245 3,0 262 1,2 224
  Polica                                  89 46 43 31 2,9 32 1,3 25
  Spodnje Duplje                          484 239 245 162 3,0 163 1,1 144
  Strahinj                                695 351 344 206 3,4 221 1,2 177
  Zadraga                                 89 41 48 27 3,3 33 1,3 26
  Zgornje Duplje                          489 242 247 164 3,0 168 1,3 128
  Žeje                                    93 39 54 23 4,0 23 1,2 19
VIr:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.