9. Prebivalstvo po spolu, gospodinjstva, stanovanja in stavbe po naseljih, Popis 2002 - prvi podatki
  Prebivalstvo Gospodinjstva Stanovanja Stavbe s stanovanji 
Naselje skupaj moški ženske skupaj povprečno število članov skupaj na stavbo s stanovanji 
             
MUTA 3581 1788 1793 1195 3,0 1243 1,7 753
 Gortina  554 272 282 173 3,2 181 1,2 154
 Mlake  41 20 21 9 4,6 10 1,0 10
 Muta  2407 1195 1212 847 2,8 866 2,1 422
 Pernice  157 76 81 48 3,3 49 1,1 46
 Sv. Jernej nad Muto  122 66 56 35 3,5 44 1,2 38
 Sv. Primož nad Muto  300 159 141 83 3,6 93 1,1 83
VIr:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.