9. Prebivalstvo po spolu, gospodinjstva, stanovanja in stavbe po naseljih, Popis 2002 - prvi podatki
  Prebivalstvo Gospodinjstva Stanovanja Stavbe s stanovanji 
Naselje skupaj moški ženske skupaj povprečno število članov skupaj na stavbo s stanovanji 
                                                                                                                                                                 
KRANJSKA GORA 5225 2522 2703 2056 2,5 2989 1,7 1775
  Belca                                   162 85 77 65 2,5 78 1,4 55
  Dovje                                   611 291 320 234 2,6 258 1,4 184
  Gozd Martuljek                          625 313 312 256 2,4 387 1,3 305
  Kranjska Gora                           1403 667 736 621 2,3 1219 2,6 474
  Log                                     79 42 37 32 2,5 40 1,3 30
  Mojstrana                               1213 589 624 449 2,7 495 1,7 293
  Podkoren                                388 177 211 139 2,8 195 1,2 163
  Rateče                                  639 297 342 223 2,9 243 1,2 199
  Srednji Vrh                             37 22 15 7 5,3 18 1,1 17
  Zgornja Radovna                         68 39 29 30 2,3 56 1,0 55