9. Prebivalstvo po spolu, gospodinjstva, stanovanja in stavbe po naseljih, Popis 2002 - prvi podatki
  Prebivalstvo Gospodinjstva Stanovanja Stavbe s stanovanji 
Naselje skupaj moški ženske skupaj povprečno število članov skupaj na stavbo s stanovanji 
             
ILIRSKA BISTRICA 14115 6813 7302 5036 2,8 5716 1,4 4135
 Bač  461 219 242 161 2,9 184 1,2 156
 Brce  35 14 21 13 2,7 13 1,1 12
 Čelje  66 31 35 25 2,6 36 1,1 34
 Dobro Polje  70 36 34 25 2,8 26 1,1 23
 Dolenje pri Jelšanah  204 106 98 68 3,0 76 1,4 55
 Dolnja Bitnja  72 37 35 27 2,7 29 1,1 27
 Dolnji Zemon  451 211 240 142 3,2 156 1,1 136
 Fabci  X X X X X X X X
 Gabrk  31 11 20 11 2,8 14 1,1 13
 Gornja Bitnja  41 24 17 11 3,7 13 1,1 12
 Gornji Zemon  112 60 52 40 2,8 46 1,0 44
 Harije  279 144 135 90 3,1 102 1,1 92
 Hrušica  259 126 133 87 3,0 98 1,0 95
 Huje  110 56 54 41 2,7 49 1,2 42
 Ilirska Bistrica  4822 2208 2614 1763 2,7 1877 2,3 808
 Jablanica  152 56 96 59 2,6 59 1,2 48
 Janeževo Brdo  23 9 14 11 2,1 18 1,2 15
 Jasen  256 124 132 89 2,9 100 1,2 83
 Jelšane  286 139 147 103 2,8 115 1,2 95
 Kilovče  55 31 24 21 2,6 24 1,0 23
 Knežak  480 234 246 185 2,6 238 1,1 217
 Koritnice  150 81 69 61 2,5 68 1,0 68
 Koseze  371 181 190 131 2,8 151 1,3 115
 Kuteževo  240 123 117 84 2,9 92 1,0 88
 Mala Bukovica  152 89 63 58 2,6 57 1,2 49
 Male Loče  40 23 17 14 2,9 17 1,1 15
 Mereče  59 34 25 19 3,1 25 1,0 24
 Nova vas pri Jelšanah  15 9 6 X X X X X
 Novokračine  223 113 110 73 3,1 87 1,1 78
 Ostrožno Brdo  103 45 58 42 2,5 51 1,0 50
 Pavlica  16 6 10 X X X X X
 Podbeže  111 57 54 40 2,8 43 1,1 38
 Podgrad  605 308 297 207 2,9 259 1,7 155
 Podgraje  271 134 137 93 2,9 102 1,1 91
 Podstenje  72 31 41 25 2,9 25 1,1 22
 Podstenjšek  X X X X X X X X
 Podtabor  33 18 15 11 3,0 11 1,0 11
 Pregarje  214 103 111 87 2,5 113 1,1 104
 Prelože  72 34 38 25 2,9 29 1,3 23
 Prem  181 87 94 65 2,8 67 1,0 67
 Račice  148 69 79 49 3,0 81 1,0 81
 Ratečevo Brdo  33 21 12 11 3,0 12 1,1 11
 Rečica  94 41 53 34 2,8 33 1,3 26
 Rjavče  32 18 14 11 2,9 25 1,1 23
 Sabonje  79 36 43 29 2,7 43 1,1 40
 Smrje  121 60 61 37 3,3 47 1,1 42
 Snežnik  9 5 4 5 1,8 12 1,1 11
 Soze  39 20 19 15 2,6 15 1,5 10
 Starod  50 26 24 22 2,3 43 1,0 43
 Studena Gora  33 15 18 11 3,0 14 1,3 11
 Sušak  74 33 41 28 2,6 31 1,1 28
 Šembije  207 104 103 73 2,8 93 1,1 85
 Tominje  127 65 62 42 3,0 51 1,2 44
 Topolc  344 167 177 122 2,8 137 1,2 112
 Trpčane  122 62 60 41 3,0 51 1,0 51
 Velika Bukovica  181 84 97 61 3,0 60 1,2 51
 Veliko Brdo  97 50 47 39 2,5 64 1,1 57
 Vrbica  142 78 64 49 2,9 49 1,2 40
 Vrbovo  320 157 163 106 3,0 106 1,2 92
 Zabiče  314 154 160 107 2,9 120 1,1 108
 Zajelšje  52 26 26 19 2,7 24 1,2 20
 Zarečica  124 71 53 40 3,1 42 1,1 37
 Zarečje  165 89 76 57 2,9 67 1,1 62
VIr:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.