9. Prebivalstvo po spolu, gospodinjstva, stanovanja in stavbe po naseljih, Popis 2002 - prvi podatki
  Prebivalstvo Gospodinjstva Stanovanja Stavbe s stanovanji 
Naselje skupaj moški ženske skupaj povprečno število članov skupaj na stavbo s stanovanji 
              
IG 5398 2716 2682 1817 3,0 2235 1,2 1842
 Brest   260 124 136 88 3,0 91 1,2 74
 Dobravica  136 69 67 44 3,1 62 1,3 47
 Golo   336 160 176 122 2,8 162 1,1 148
 Gornji Ig  28 18 10 12 2,3 20 1,2 17
 Ig   2054 1036 1018 658 3,1 696 1,6 437
 Iška   194 98 96 75 2,6 145 1,1 134
 Iška Loka  265 133 132 79 3,4 87 1,0 87
 Iška vas  346 162 184 118 2,9 126 1,1 112
 Kot   106 54 52 33 3,2 35 1,2 30
 Kremenica  55 29 26 18 3,1 22 1,0 21
 Matena   252 121 131 83 3,0 85 1,1 79
 Rogatec nad Želimljami  17 13 4 8 2,1 17 1,0 17
 Sarsko   46 24 22 14 3,3 19 1,1 18
 Selnik   39 20 19 14 2,8 19 1,1 18
 Staje   119 60 59 42 2,8 43 1,2 35
 Strahomer  136 73 63 46 3,0 60 1,1 57
 Škrilje  291 150 141 84 3,5 133 1,1 126
 Tomišelj  287 151 136 100 2,9 113 1,1 101
 Visoko   115 65 50 59 1,9 97 1,0 93
 Vrbljene  201 102 99 59 3,4 65 1,1 57
 Zapotok  115 54 61 61 1,9 138 1,0 134
VIr:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.