9. Prebivalstvo po spolu, gospodinjstva, stanovanja in stavbe po naseljih, Popis 2002 - prvi podatki
  Prebivalstvo Gospodinjstva Stanovanja Stavbe s stanovanji 
Naselje skupaj moški ženske skupaj povprečno število članov skupaj na stavbo s stanovanji 
             
GORENJA VAS - POLJANE 6828 3349 3479 1972 3,5 2473 1,2 2109
 Bačne  12 6 6 X X X X X
 Brebovnica  107 60 47 33 3,2 38 1,1 36
 Bukov Vrh  100 56 44 23 4,3 23 1,0 23
 Čabrače  42 18 24 14 3,0 16 1,1 15
 Četena Ravan  36 19 17 7 5,1 26 1,1 23
 Debeni  30 16 14 X X X X X
 Delnice  131 82 49 36 3,6 41 1,0 41
 Dobje  69 30 39 21 3,3 23 1,0 22
 Dobravšce  86 46 40 19 4,5 25 1,1 23
 Dolenčice  74 38 36 19 3,9 22 1,0 22
 Dolenja Dobrava  204 94 110 56 3,6 63 1,4 45
 Dolenja Ravan  17 8 9 X X X X X
 Dolenja Žetina  33 16 17 8 4,1 20 1,1 19
 Dolenje Brdo  73 36 37 22 3,3 22 1,0 22
 Dolge Njive  58 26 32 14 4,1 16 1,1 14
 Fužine  98 50 48 29 3,4 35 1,2 30
 Goli Vrh  49 23 26 15 3,3 18 1,1 16
 Gorenja Dobrava  129 57 72 37 3,5 45 1,2 38
 Gorenja Ravan  19 10 9 X X X X X
 Gorenja vas  1138 531 607 364 3,1 421 1,7 255
 Gorenja Žetina  50 29 21 12 4,2 15 1,0 15
 Gorenje Brdo  65 33 32 18 3,6 18 1,0 18
 Hlavče Njive  58 27 31 14 4,1 14 1,0 14
 Hobovše pri Stari Oselici  61 29 32 20 3,1 23 1,1 21
 Hotavlje  352 175 177 112 3,1 125 1,2 101
 Hotovlja  257 127 130 73 3,5 90 1,1 82
 Jarčje Brdo  23 11 12 X X X X X
 Javorje  186 95 91 52 3,6 66 1,2 57
 Javorjev Dol  10 6 4 X X X X X
 Jazbine  20 10 10 7 2,9 15 1,1 14
 Jelovica  14 5 9 X X X X X
 Kladje  52 25 27 16 3,3 25 1,2 21
 Kopačnica  65 32 33 21 3,1 23 1,1 21
 Kremenik  26 14 12 X X X X X
 Krivo Brdo  9 4 5 X X X X X
 Krnice pri Novakih  31 15 16 X X X X X
 Lajše  12 7 5 X X X X X
 Laniše  70 37 33 20 3,5 19 1,0 19
 Laze  18 10 8 9 2,0 10 1,1 9
 Leskovica  109 50 59 31 3,5 34 1,1 32
 Lom nad Volčo  42 22 20 10 4,2 14 1,1 13
 Lovsko Brdo  23 9 14 X X X X X
 Lučine  152 76 76 49 3,1 54 1,0 52
 Malenski Vrh  53 28 25 14 3,8 18 1,1 16
 Mlaka nad Lušo  30 18 12 8 3,8 15 1,0 15
 Murave  75 30 45 20 3,8 28 1,0 27
 Nova Oselica  17 8 9 X X X X X
 Podgora  158 78 80 41 3,9 52 1,0 50
 Podjelovo Brdo  129 63 66 34 3,8 43 1,1 38
 Podobeno  51 28 23 12 4,3 17 1,0 17
 Podvrh  32 15 17 13 2,5 64 1,1 60
 Poljane nad Škofjo Loko  387 193 194 124 3,1 143 1,3 108
 Predmost  140 68 72 42 3,3 52 1,0 52
 Prelesje  63 30 33 14 4,5 18 1,0 18
 Robidnica  26 11 15 X X X X X
 Smoldno  31 11 20 X X X X X
 Sovodenj  162 83 79 52 3,1 55 1,2 47
 Srednja vas-Poljane  97 50 47 25 3,9 31 1,1 27
 Srednje Brdo  97 50 47 23 4,2 31 1,1 29
 Stara Oselica  251 122 129 61 4,1 90 1,1 83
 Studor  22 12 10 8 2,8 14 1,0 14
 Suša  57 28 29 19 3,0 23 1,4 17
 Todraž  8 4 4 X X X X X
 Trebija  148 68 80 46 3,2 70 1,0 67
 Vinharje  58 28 30 13 4,5 15 1,0 15
 Volaka  75 35 40 25 3,0 35 1,1 31
 Volča  114 59 55 31 3,7 34 1,2 28
 Zadobje  63 26 37 18 3,5 26 1,0 25
 Zakobiljek  37 18 19 9 4,1 12 1,0 12
 Zapreval  32 17 15 6 5,3 13 1,0 13
 Žabja vas  37 15 22 12 3,1 20 1,1 18
 Žirovski Vrh Sv. Antona  47 21 26 14 3,4 18 1,1 16
 Žirovski Vrh Sv. Urbana  121 62 59 25 4,8 32 1,0 32
VIr:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.