9. Prebivalstvo po spolu, gospodinjstva, stanovanja in stavbe po naseljih, Popis 2002 - prvi podatki
  Prebivalstvo Gospodinjstva Stanovanja Stavbe s stanovanji 
Naselje skupaj moški ženske skupaj povprečno število članov skupaj na stavbo s stanovanji 
             
CERKNICA 10235 5101 5134 3532 2,9 4076 1,3 3040
 Beč  9 4 5 X X X X X
 Bečaje  31 16 15 9 3,4 10 1,3 8
 Begunje pri Cerknici  519 256 263 181 2,9 221 1,2 185
 Bezuljak  100 57 43 39 2,6 52 1,1 47
 Bločice  96 47 49 32 3,0 42 1,1 37
 Bloška Polica  77 32 45 26 3,0 31 1,1 29
 Brezje  24 14 10 9 2,7 15 1,1 14
 Cajnarje  24 11 13 9 2,7 11 1,0 11
 Cerknica  3514 1766 1748 1210 2,9 1275 1,8 719
 Čohovo  X X X X X 10 1,0 10
 Dobec  65 32 33 18 3,6 30 1,2 26
 Dolenja vas  442 222 220 156 2,8 173 1,2 145
 Dolenje Jezero  225 107 118 69 3,3 82 1,2 66
 Dolenje Otave  31 17 14 11 2,8 15 1,1 14
 Gora  X X X X X X X X
 Gorenje Jezero  82 38 44 39 2,1 84 1,0 81
 Gorenje Otave  41 18 23 18 2,3 19 1,1 18
 Goričice  36 13 23 14 2,6 45 1,0 43
 Grahovo  427 222 205 154 2,8 186 1,3 145
 Hribljane  8 3 5 X X X X X
 Hruškarje  54 28 26 15 3,6 16 1,0 16
 Ivanje selo  227 121 106 74 3,1 82 1,2 69
 Jeršiče  17 7 10 X X X X X
 Korošče  X X X X X X X X
 Koščake  5 X X X X X X X
 Kožljek  51 24 27 19 2,7 20 1,1 18
 Kranjče  X X X X X X X X
 Kremenca  39 22 17 15 2,6 15 1,2 13
 Krušče  10 5 5 X X X X X
 Kržišče  13 6 7 X X X X X
 Laze pri Gorenjem Jezeru  16 5 11 6 2,7 10 1,1 9
 Lešnjake  21 13 8 X X X X X
 Lipsenj  128 64 64 47 2,7 59 1,2 50
 Mahneti  20 9 11 9 2,2 13 1,1 12
 Martinjak  286 147 139 86 3,3 98 1,2 79
 Milava  12 4 8 X X X X X
 Osredek  62 28 34 26 2,4 23 1,0 22
 Otok  31 15 16 9 3,4 15 1,1 14
 Otonica  23 8 15 X X X X X
 Pikovnik  13 6 7 X X X X X
 Pirmane  8 5 3 X X X X X
 Podskrajnik  54 28 26 23 2,3 22 1,3 17
 Podslivnica  25 15 10 8 3,1 15 1,1 14
 Ponikve  28 14 14 X X X X X
 Rakek  1956 961 995 683 2,9 739 1,4 523
 Rakov Škocjan  X X X X X 33 1,0 33
 Ravne  38 21 17 12 3,2 14 1,1 13
 Reparje  13 6 7 X X X X X
 Rudolfovo  13 8 5 X X X X X
 Selšček  136 68 68 48 2,8 61 1,1 55
 Slivice  152 80 72 49 3,1 55 1,1 48
 Slugovo  12 6 6 X X X X X
 Stražišče  13 7 6 X X X X X
 Sveti Vid  47 25 22 21 2,2 30 1,1 28
 Ščurkovo  - - - - - - - -
 Štrukljeva vas  29 14 15 9 3,2 12 1,2 10
 Tavžlje  19 9 10 X X X X X
 Topol pri Begunjah  82 36 46 26 3,2 29 1,2 25
 Unec  487 241 246 166 2,9 192 1,1 170
 Zahrib  8 4 4 X X X X X
 Zala  X X X X X X X X
 Zelše  87 34 53 24 3,6 22 1,2 19
 Zibovnik  X X X X X X X X
 Žerovnica  221 111 110 68 3,3 81 1,1 72
 Župeno  14 8 6 X X X X X
VIr:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.