9. Prebivalstvo po spolu, gospodinjstva, stanovanja in stavbe po naseljih, Popis 2002 - prvi podatki
  Prebivalstvo Gospodinjstva Stanovanja Stavbe s stanovanji 
Naselje skupaj moški ženske skupaj povprečno število članov skupaj na stavbo s stanovanji 
                     
BREZOVICA 9306 4579 4727 2997 3,1 3337 1,2 2771
 Brezovica pri Ljubljani  2318 1145 1173 771 3,0 838 1,4 617
 Dolenja Brezovica   56 29 27 18 3,1 18 1,1 17
 Gorenja Brezovica   X X X X X X X X
 Goričica pod Krimom   125 61 64 35 3,6 35 1,0 35
 Jezero    644 320 324 204 3,2 222 1,2 184
 Kamnik pod Krimom   753 368 385 239 3,2 264 1,2 229
 Notranje Gorice   1477 701 776 491 3,0 499 1,2 403
 Planinca   X X X X X X X X
 Plešivica   143 73 70 47 3,0 50 1,0 50
 Podpeč    460 217 243 151 3,0 158 1,4 116
 Podplešivica   283 150 133 80 3,5 92 1,4 66
 Preserje   265 136 129 90 2,9 97 1,0 97
 Prevalje pod Krimom   185 88 97 55 3,4 61 1,0 61
 Rakitna   506 246 260 172 2,9 333 1,0 326
 Vnanje Gorice   1816 899 917 550 3,3 575 1,2 489
 Žabnica   217 115 102 78 2,8 78 1,2 64
VIr:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.