9. Prebivalstvo po spolu, gospodinjstva, stanovanja in stavbe po naseljih, Popis 2002 - prvi podatki
  Prebivalstvo Gospodinjstva Stanovanja Stavbe s stanovanji 
Naselje skupaj moški ženske skupaj povprečno število članov skupaj na stavbo s stanovanji 
              
BOROVNICA 3802 1835 1967 1266 3,0 1333 1,5 898
 Borovnica  2091 1018 1073 704 3,0 720 1,7 417
 Breg pri Borovnici  286 126 160 100 2,9 107 1,4 78
 Brezovica pri Borovnici  264 132 132 80 3,3 83 1,2 70
 Dol pri Borovnici  430 209 221 156 2,8 171 1,3 132
 Dražica  76 39 37 23 3,3 28 1,2 23
 Lašče   X X X X X X X X
 Laze pri Borovnici  271 132 139 81 3,3 82 1,3 62
 Niževec  X X X X X X X X
 Ohonica  77 38 39 29 2,7 32 1,5 22
 Pako   151 71 80 47 3,2 54 1,2 46
 Pristava  X X X X X X X X
 Zabočevo  94 43 51 29 3,2 38 1,2 32
VIr:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.