9. Prebivalstvo po spolu, gospodinjstva, stanovanja in stavbe po naseljih, Popis 2002 - prvi podatki
  Prebivalstvo Gospodinjstva Stanovanja Stavbe s stanovanji 
Naselje skupaj moški ženske skupaj povprečno število članov skupaj na stavbo s stanovanji 
                                                                                                                                                                 
BLOKE 1577 807 770 563 2,8 750 1,1 683
  Andrejčje                               7 3 4 X X X X X
  Benete                                  16 6 10 X X X X X
  Bočkovo                                 12 6 6 X X X X X
  Fara                                    58 32 26 16 3,6 23 1,2 20
  Glina                                   36 19 17 10 3,6 12 1,2 10
  Godičevo                                X X X X X X X X
  Gradiško                                X X X X X X X X
  Hiteno                                  20 11 9 X X X X X
  Hribarjevo                              27 14 13 X X X X X
  Hudi Vrh                                61 33 28 23 2,7 27 1,0 27
  Jeršanovo                               24 13 11 X X X X X
  Kramplje                                10 5 5 X X X X X
  Lahovo                                  - - - - - - - -
  Lepi Vrh                                14 8 6 X X X X X
  Lovranovo                               22 11 11 X X X X X
  Malni                                   7 3 4 X X X X X
  Metulje                                 45 23 22 18 2,5 22 1,0 22
  Mramorovo pri Lužarjih                  X X X X X X X X
  Mramorovo pri Pajkovem                  16 7 9 6 2,7 11 1,0 11
  Nemška vas na Blokah                    43 25 18 12 3,6 13 1,0 13
  Nova vas                                298 149 149 100 3,0 112 1,2 93
  Ograda                                  X X X X X X X X
  Polšeče                                 9 6 3 X X X X X
  Radlek                                  35 18 17 14 2,5 20 1,1 19
  Ravne na Blokah                         68 33 35 23 3,0 36 1,1 33
  Ravnik                                  32 15 17 13 2,5 26 1,0 25
  Rožanče                                 13 8 5 X X X X X
  Runarsko                                67 38 29 26 2,6 28 1,2 23
  Sleme                                   13 7 6 X X X X X
  Strmca                                  25 10 15 9 2,8 12 1,1 11
  Studenec na Blokah                      65 33 32 23 2,8 24 1,0 23
  Studeno na Blokah                       37 18 19 12 3,1 16 1,2 13
  Sveta Trojica                           8 X X X X 10 1,1 9
  Sveti Duh                               15 10 5 X X X X X
  Škrabče                                 16 9 7 8 2,0 10 1,1 9
  Škufče                                  8 3 5 X X X X X
  Štorovo                                 6 3 3 X X X X X
  Topol                                   55 30 25 17 3,2 24 1,0 24
  Ulaka                                   35 17 18 13 2,7 16 1,0 16
  Velike Bloke                            213 103 110 78 2,7 94 1,3 72
  Veliki Vrh                              67 35 32 26 2,6 30 1,0 30
  Volčje                                  34 17 17 14 2,4 48 1,0 48
  Zakraj                                  X X X X X X X X
  Zales                                   13 7 6 X X X X X
  Zavrh                                   13 6 7 6 2,2 18 1,1 17
VIr:Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002.
Uporaba in objava podatkov dovoljena le z navedbo vira.