Statistični urad Republike Slovenije

POPISNI REZULTATI

Iskanje podatkov

Podatkovna baza Si-Stat

Napredno iskanje v Banki Statističnih podatkov

Rezultati za Slovenijo

Prebivalstvo
- Demografske značilnosti
- Izobazba
- Aktivnost
- Imena

Gospodinjstva

Družine

Stavbe in stanovanja

Rezultati po teritorijih


O POPISU

Kaj je popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj?

Metodološka pojasnila

Način zbiranja podatkov
Definicije in pojasnila
Teritorij
Zaupnost in zaščita podatkov
Standardno poročilo o kakovosti (PDF, 573 kB)

Zakonske osnove

Popis 2002 - končno poročilo (PDF, 214 KB)

Osebe, ki lahko posredujejo odgovore na popisna vprašanja

ENOTE POPISA

Definicije popisnih enot

Definicije drugih enot

POPISNI VPRAŠALNIKI

Slovenski jezik

Italijanski jezik

Madžarski jezik

Angleški jezik

ORGANIZACIJA POPISA


 
English version

Objavljeni članki o Popisu 2002

Nelka Vertot, Popisi na ozemlju Slovenije od 1921 do 1991 in kje najti rezultate le-teh v tiskani obliki (STATISTIČNA SPOROČILA, št 1-2/2001)

Tomaž Banovec, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Sloveniji prestavljen v leto 2002 (STATISTIČNA SPOROČILA, št 1-2/2001)

Irena Križman, Statistični urad se pospešeno pripravlja na Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Sloveniji v letu 2002 (STATISTIČNA SPOROČILA, št 4/2001)

Tomaž Smrekar, Cetis je bil izbran na javnem razpisu za storitve Popisa 2002 (STATISTIČNA SPOROČILA, št 5/2001)

Nelka Vertot, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Sloveniji v letu 2002 - nov izziv za statistike ter nove možnosti za analitike in raziskovalce (Statistični dnevi 2001, Radenci, 26 - 28 November 2001)

Nelka Vertot in Milena Ilić, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Sloveniji v letu 2001 v luči popisov prebivalstva na slovenskem v preteklosti in prihodnosti (Statistični dnevi 2001, Radenci, 26 - 28 November 2001)

Tomaž Smrekar, Predvideni postopki za zagotovitev korektnosti in varovanja podatkov o veroizpovedi (STATISTIČNA SPOROČILA, št 1/2002)

Tomaž Smrekar, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2002 (Bilten SDS, 47/XXV, marec 2002)


POPISNE PUBLIKACIJE

Prva statistična objava


PDF - 108 KB

 

  Najosnovnejši podatki o prebivalstvu, družinah, stavbah in stanovanjih v Sloveniji ter njihove spremembe med popisoma 1991 in 2002.

Statistične informacije, Prebivalstvo

Demografske značilnosti prebivalcev Slovenije ter njihov način življenja in bivanja se spreminjajo - na to opozarjajo tudi popisni podatki.
 

Slovenija

PDF - 0,95 MB

 

  Pregled po občinah

PDF - 2,16 MB

Verska, jezikovna in narodna sestava prebivalstva Slovenije - Popisi 1921-2002


PDF - 3,81 MB
Kako je bilo vprašanje o veri, jeziku in narodni pripadnosti obravnavano v različnih popisih in kako so se prebivalci Slovenije opredeljevali oz. kako so spreminjali izjave, o svoji verski, jezikovni in narodni pripadnosti pojasnjuje ta publikacija.

Popisi na slovenskem 1948-1991 in Popis 2002


PDF - 5,23 MB

  Kratek analitilčen prikaz prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj na Slovenskem v besedi, sliki in številkah.
 

Metodološko gradivo

Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2002 - Navodila za popisovanje
PDF - 6,77 MB

Objavljeni članki o Popisu 2002

Sporočila za javnost

POJASNILA V ZVEZI S POPISOM

 

Statistični urad Republike Slovenije,
Vožarski pot 12, 1000 LJUBLJANA,
s pripisom: "Popis 2002";


oblikovanje & izvedba:ZP & BK