1. Population, households, families, buildings and dwellings, settlements, Slovenia, Census 2002
                             
  Population Households     Dwellings
Settlement       Families Buildings    average per
  total men women total average    with total building with
          size   dwellings 1)   dwellings 1)
LUKOVICA 4972 2487 2485 1443 3,5 1344 1325 1627 1,2
Blagovica 101 52 49 34 3,0 25 30 38 1,3
Brdo pri Lukovici z 5 z 4 z z z z z
Brezovica pri Zlatem Polju 24 13 11 8 3,0 7 10 10 1,0
Bršlenovica 22 14 8 8 2,8 8 9 11 1,2
Čeplje 88 39 49 23 3,8 23 32 36 1,1
Češnjice 16 8 8 4 4,0 4 7 7 1,0
Dupeljne 51 30 21 14 3,6 13 17 22 1,3
Gabrje pod Špilkom 37 20 17 6 6,2 8 6 7 1,2
Golčaj z z - z z - z z z
Gorenje 26 11 15 6 4,3 5 5 6 1,2
Gradišče pri Lukovici 200 105 95 49 4,1 50 53 53 1,0
Hribi 50 27 23 13 3,9 14 15 16 1,1
Imovica 111 54 57 28 4,0 32 23 28 1,2
Javorje pri Blagovici 22 13 9 6 3,7 7 11 11 1,0
Jelša 47 22 25 12 3,9 11 15 17 1,1
Kompolje 33 17 16 11 3,0 9 10 12 1,2
Koreno 59 32 27 17 3,5 12 18 18 1,0
Korpe 13 z z 5 2,6 4 9 9 1,0
Krajno Brdo 108 49 59 28 3,9 27 23 26 1,1
Krašnja 328 150 178 93 3,5 83 80 94 1,2
Lipa 17 9 8 5 3,4 5 8 8 1,0
Log 17 9 8 6 2,8 5 8 9 1,1
Lukovica pri Domžalah 438 221 217 130 3,4 128 94 138 1,5
Mala Lašna 31 17 14 5 6,2 6 5 5 1,0
Mali Jelnik 48 23 25 12 4,0 12 11 13 1,2
Obrše 25 12 13 10 2,5 8 18 18 1,0
Podgora pri Zlatem Polju 22 10 12 7 3,1 6 7 7 1,0
Podmilj 48 22 26 17 2,8 15 17 21 1,2
Podsmrečje 44 17 27 13 3,4 13 14 17 1,2
Poljane nad Blagovico 9 5 4 z z z 6 7 1,2
Preserje pri Lukovici 75 36 39 19 4,0 20 15 20 1,3
Preserje pri Zlatem Polju 29 10 19 8 3,6 5 9 10 1,1
Prevalje 57 32 25 16 3,6 16 17 18 1,1
Prevoje 20 11 9 7 2,9 5 9 11 1,2
Prevoje pri Šentvidu 689 346 343 228 3,0 196 165 253 1,5
Prilesje 15 7 8 4 3,8 4 z z z
Prvine 13 6 7 z z 3 z z z
Rafolče 221 112 109 69 3,2 61 57 70 1,2
Selce 28 15 13 6 4,7 7 7 9 1,3
Spodnje Koseze 112 64 48 27 4,2 27 24 27 1,1
Spodnje Loke 106 57 49 32 3,3 30 32 33 1,0
Spodnje Prapreče 146 65 81 46 3,2 39 36 46 1,3
Spodnji Petelinjek 26 9 17 9 2,9 9 7 8 1,1
Straža 16 8 8 3 5,3 4 7 7 1,0
Suša 29 14 15 5 5,8 7 z 5 z
Šentožbolt 46 21 25 14 3,3 12 8 16 2,0
Šentvid pri Lukovici 208 106 102 68 3,1 60 54 72 1,3
Trnjava 172 87 85 43 4,0 49 42 51 1,2
Trnovče 45 24 21 15 3,0 10 16 20 1,3
Trojane 103 48 55 32 3,2 31 28 35 1,3
Učak 42 21 21 13 3,2 9 19 20 1,1
V Zideh 65 34 31 17 3,8 17 16 20 1,3
Veliki Jelnik 22 12 10 6 3,7 7 6 6 1,0
Videm pri Lukovici 42 23 19 10 4,2 12 10 11 1,1
Vošce 54 25 29 9 6,0 16 8 10 1,3
Vranke 11 7 4 3 3,7 3 5 5 1,0
Vrba 84 35 49 22 3,8 24 22 24 1,1
Vrh nad Krašnjo 53 26 27 13 4,1 14 14 15 1,1
Vrhovlje 89 49 40 24 3,7 22 28 30 1,1
Zavrh pri Trojanah 51 31 20 12 4,3 13 14 16 1,1
Zgornje Loke 101 49 52 30 3,4 25 25 31 1,2
Zgornje Prapreče 35 20 15 11 3,2 11 10 11 1,1
Zgornji Petelinjek 18 10 8 7 2,6 5 5 5 1,0
Zlatenek 40 19 21 13 3,1 11 11 14 1,3
Zlato Polje 41 20 21 12 3,4 8 12 12 1,0
Žirovše 25 14 11 10 2,5 7 11 11 1,0
Source: Statistical Office of the Republic of Slovenia, Census of Population, Households and Housing, 2002
Use and publication of data is allowed provided the source is acknowledged.
1) In the table are shown only buildings with dwellings for permanent residence or occasional use. Buildings which contain only dwellings for business purposes,
collective living quarters or occupied premises other than dwellings are not included.