1. Population, households, families, buildings and dwellings, settlements, Slovenia, Census 2002
                             
  Population Households     Dwellings
Settlement       Families Buildings    average per
  total men women total average    with total building with
          size   dwellings 1)   dwellings 1)
ILIRSKA BISTRICA 14234 6981 7253 5045 2,8 3936 4033 5725 1,4
Bač 462 220 242 160 2,9 130 156 186 1,2
Brce 35 z z 13 2,7 10 11 13 1,2
Čelje 64 32 32 25 2,6 18 35 37 1,1
Dobro Polje 71 37 34 25 2,8 18 23 27 1,2
Dolenje pri Jelšanah 203 106 97 68 3,0 61 64 76 1,2
Dolnja Bitnja 74 39 35 27 2,7 20 27 30 1,1
Dolnji Zemon 457 221 236 148 3,1 132 135 157 1,2
Fabci 11 8 3 3 3,7 z z z z
Gabrk 33 12 21 12 2,8 9 13 14 1,1
Gornja Bitnja 42 25 17 12 3,5 12 12 14 1,2
Gornji Zemon 114 61 53 41 2,8 30 46 49 1,1
Harije 288 148 140 90 3,2 82 91 102 1,1
Hrušica 258 126 132 87 3,0 71 88 98 1,1
Huje 111 57 54 42 2,6 30 42 49 1,2
Ilirska Bistrica 4869 2316 2553 1761 2,6 1314 786 1874 2,4
Jablanica 149 64 85 57 2,6 40 47 58 1,2
Janeževo Brdo 23 9 14 11 2,1 5 15 18 1,2
Jasen 259 125 134 89 2,9 75 83 100 1,2
Jelšane 293 141 152 105 2,8 88 95 115 1,2
Kilovče 55 31 24 21 2,6 15 21 24 1,1
Knežak 477 239 238 183 2,6 130 216 240 1,1
Koritnice 152 80 72 54 2,8 45 55 65 1,2
Koseze 371 179 192 131 2,8 104 113 151 1,3
Kuteževo 243 128 115 85 2,9 66 85 96 1,1
Mala Bukovica 161 89 72 59 2,7 43 48 57 1,2
Male Loče 39 23 16 14 2,8 13 15 17 1,1
Mereče 62 37 25 20 3,1 16 24 25 1,0
Nova vas pri Jelšanah 15 9 6 8 1,9 3 8 9 1,1
Novokračine 225 115 110 75 3,0 71 78 87 1,1
Ostrožno Brdo 104 46 58 43 2,4 29 45 51 1,1
Pavlica 17 8 9 7 2,4 5 5 8 1,6
Podbeže 110 57 53 40 2,8 30 38 43 1,1
Podgrad 607 308 299 207 2,9 173 150 259 1,7
Podgraje 270 133 137 93 2,9 79 85 101 1,2
Podstenje 71 30 41 25 2,8 18 21 25 1,2
Podstenjšek 4 z z 3 1,3 z z z z
Podtabor 33 18 15 11 3,0 9 10 11 1,1
Pregarje 216 103 113 86 2,5 63 103 114 1,1
Prelože 72 34 38 25 2,9 19 23 29 1,3
Prem 184 91 93 65 2,8 50 56 66 1,2
Račice 160 75 85 51 3,1 45 72 79 1,1
Ratečevo Brdo 33 21 12 11 3,0 8 10 11 1,1
Rečica 94 41 53 34 2,8 27 26 33 1,3
Rjavče 31 17 14 11 2,8 8 24 25 1,0
Sabonje 79 36 43 29 2,7 23 40 43 1,1
Smrje 122 61 61 37 3,3 36 42 47 1,1
Snežnik 8 5 3 5 1,6 z 13 14 1,1
Soze 39 20 19 15 2,6 11 10 15 1,5
Starod 49 26 23 22 2,2 11 41 43 1,1
Studena Gora 33 15 18 11 3,0 9 11 14 1,3
Sušak 75 34 41 28 2,7 18 28 31 1,1
Šembije 209 103 106 74 2,8 60 84 92 1,1
Tominje 129 67 62 42 3,1 34 44 54 1,2
Topolc 344 167 177 124 2,8 97 111 136 1,2
Trpčane 122 62 60 41 3,0 35 45 52 1,2
Velika Bukovica 184 86 98 61 3,0 50 51 60 1,2
Veliko Brdo 98 51 47 40 2,5 31 57 64 1,1
Vrbica 145 76 69 49 3,0 40 39 49 1,3
Vrbovo 315 154 161 105 3,0 82 90 106 1,2
Zabiče 314 154 160 108 2,9 84 101 119 1,2
Zajelšje 52 26 26 19 2,7 17 20 24 1,2
Zarečica 124 71 53 40 3,1 32 37 44 1,2
Zarečje 171 92 79 57 3,0 47 60 66 1,1
Source: Statistical Office of the Republic of Slovenia, Census of Population, Households and Housing, 2002
Use and publication of data is allowed provided the source is acknowledged.
1) In the table are shown only buildings with dwellings for permanent residence or occasional use. Buildings which contain only dwellings for business purposes,
collective living quarters or occupied premises other than dwellings are not included.