Trg dela v Sloveniji

Statistični urad Republike Slovenije zbira in objavlja širok nabor podatkov s področja trga dela. Zaposlovanje je pomembna politična tematika, zato so tudi statistike s področja trga dela, ki jih potrebujejo odločevalci za sprejemanje svojih odločitev, v središču zanimanja nacionalnih in evropskih politik.

V prispevkih želimo s pomočjo nekaterih kazalnikov (tj. številčnih podatkov, ki kažejo stanje ali nakazujejo razvoj kakega pojava) prikazati številčno stanje in sestavo aktivnega prebivalstva v posameznih občinah. Taka kazalnika sta npr.: stopnja aktivnosti in stopnja delovne aktivnosti. Na podlagi podatka o višini povprečne mesečne plače osebe, zaposlene pri pravnih osebah, prikazujemo, koliko povprečno zaslužijo zaposlene osebe v posamezni slovenski občini. Stanje glede mobilnosti zaposlenih oseb (tj. tistih zaposlenih, ki v kraj zaposlitve vsak dan pripotujejo iz drugega kraja oz. druge občine in kamor se iz kraja zaposlitve po delu vračajo), po občinah pa predstavljamo z indeksom delovne migracije.

Glavni vir podatkov o delovno aktivnem prebivalstvu je statistični register delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP).