V katerih občinah so povprečne plače višje od državnega povprečja?

Povprečne mesečne bruto plače, višje od državnega povprečja, je v 2021 imelo 23 občin. Med temi so imele najvišjo Podlehnik (za 22 %), Ljubljana (za 16 %), Novo mesto (za 14 %), Cerklje na Gorenjskem (za 13 %) in Zavrč (za 10 %). V vsaki izmed preostalih 18 občin so bile povprečne mesečne bruto plače višje od slovenskega povprečja za manj kot 10 %. Za povprečne mesečne neto plače je veljalo podobno. Prve štiri občine z najvišjimi povprečnimi mesečnimi bruto plačami v 2021 so imele tudi povprečne mesečne neto plače za najmanj 10 % višje od slovenskega povprečja. Med vsemi občinami pa jih je 25 imelo povprečno mesečno neto plačo višjo od slovenskega povprečja.

Kar 185 (oz. 87 %) občin je imelo povprečno mesečno bruto plačo nižjo od povprečne mesečne bruto plače v celotni Sloveniji. Podatki med posameznimi občinami v tej skupini pa spet kažejo velike razlike: 26 občin je imelo za več kot 20 % nižjo povprečno mesečno bruto plačo od slovenskega povprečja. Med temi so bile v najslabšem položaju naslednje občine: Gornji Petrovci (povprečna mesečna bruto plača za 33 % nižja od slovenskega povprečja), Hodoš in Turnišče (obe za 28 %) ter Trnovska vas in Kuzma (obe za 27 %). Tudi povprečne mesečne neto plače so bile v teh občinah med najnižjimi v državi.

Po višini povprečnih mesečnih bruto in neto plač se je med statističnimi regijami najbolj dvignila nad slovensko povprečje osrednjeslovenska statistična regija, in sicer je bila povprečna mesečna plača v tej regiji v bruto znesku za 10 %, v neto znesku pa za 9 % višja od slovenskega povprečja. V jugovzhodni Sloveniji je bila povprečna plača približno enaka slovenskemu povprečju, medtem ko je bila v preostalih desetih statističnih regijah nižja od tega povprečja. Najizraziteje je za tem povprečjem zaostajala povprečna mesečna plača v primorsko-notranjski statistični regiji, in sicer v bruto znesku za 12 %, v neto znesku pa za 10 %.

Indeks povprečne mesečne bruto plače, občine, Slovenija, 2021
Indeks povprečne mesečne neto plače, občine, Slovenija, 2021

Občine z najvišjim indeksom bruto plače
Ime Indeks
Podlehnik 122,2
Ljubljana 115,7
Novo mesto 113,5
Cerklje na Gorenjskem 113,1
Zavrč 110,1Občine z najnižjim indeksom bruto plače
Ime Indeks
Gornji Petrovci 66,9
Hodoš/Hodos 71,8
Turnišče 72,1
Trnovska vas 73,4
Kuzma 73,5