V katerih občinah so povprečne plače višje od državnega povprečja?

Višje povprečne bruto plače od državnega povprečja je v 2018 imelo 22 občin. Med temi so po višini povprečne mesečne bruto plače izstopale naslednje: Cerklje na Gorenjskem (za 40 % višja od slovenskega povprečja), Ljubljana (za 15 %) in Novo mesto (za 12 %). V vsaki izmed preostalih 20 občin so bile povprečne mesečne bruto plače višje od slovenskega povprečja za manj kot 10 %. Za povprečne mesečne neto plače je veljalo podobno. Vse tri občine, ki so imele v letu 2018 najvišje povprečne mesečne bruto plače, so imele tudi povprečne mesečne neto plače za najmanj 10 % višje od slovenskega povprečja. Med vsemi občinami pa je bilo 11 % takih, ki so imele  povprečno mesečno neto plačo višjo od slovenskega povprečja.

Kar 190 občin je imelo povprečno mesečno bruto plačo nižjo od povprečne mesečne bruto plače v celotni Sloveniji. Podatki med posameznimi občinami v tej skupini pa spet kažejo velike razlike: 37 občin je imelo za več kot 20 % nižjo povprečno mesečno bruto plačo od slovenskega povprečja. Med temi so bile v najslabšem položaju naslednje občine: Osilnica (povprečna mesečna bruto plača za 35 % nižja od slovenskega povprečja) in Rečica ob Savinji (povprečna mesečna bruto plača za 32 % nižja od slovenskega povprečja) ter Gornji Petrovci (za 32 %). Tudi povprečne mesečne neto plače so bile v teh občinah najnižje v državi.

Po višini povprečnih mesečnih bruto in neto plač se je med statističnimi regijami najbolj dvignila nad slovensko povprečje osrednjeslovenska statistična regija, in sicer je bila povprečna mesečna plača v tej regiji v bruto znesku za 10 %, v neto znesku pa za 8 % višja od slovenskega povprečja. V statističnih regijah jugovzhodna Slovenija in gorenjska je bila povprečna plača približno enaka slovenskemu povprečju, medtem ko je bila v preostalih devetih statističnih regijah nižja od tega povprečja. Najizraziteje sta za tem povprečjem zaostajali povprečni mesečni plači v primorsko-notranjski in zasavski statistični regiji, in sicer v bruto znesku za 12 % oz. 10 %, v neto znesku pa za 10 % oz. 9 %.

Indeks povprečne mesečne bruto plače, občine, Slovenija, 2018
Indeks povprečne mesečne neto plače, občine, Slovenija, 2018

Občine z najvišjim indeksom bruto plače
ImeIndeks
Cerklje na Gorenjskem140,0
Ljubljana115,1
Novo mesto112,4
Ruše109,4
Štore109,0Občine z najnižjim indeksom bruto plače
ImeIndeks
Osilnica64,6
Rečica ob Savinji67,7
Gornji Petrovci67,8
Oplotnica71,9
Kostanjevica na Krki72,5