V katerih občinah so povprečne plače višje od državnega povprečja?

Povprečne mesečne bruto plače, višje od državnega povprečja, je v 2022 imelo 20 občin. Med temi so imele najvišjo Cerklje na Gorenjskem (za 16,8 %), Ljubljana (za 15,8 %) in Novo mesto (za 14,6 %). V vsaki izmed preostalih 17 občin so bile povprečne mesečne bruto plače višje od slovenskega povprečja za manj kot 10 %. Za povprečne mesečne neto plače je veljalo podobno. Prve tri občine z najvišjimi povprečnimi mesečnimi bruto plačami so imele tudi povprečne mesečne neto plače za najmanj 10 % višje od slovenskega povprečja, le da so bile v občini Novo mesto višje kot v občini Ljubljana. Med vsemi občinami pa jih je 20 imelo povprečno mesečno neto plačo višjo od slovenskega povprečja.

Kar 192 (oz. 91 %) občin je imelo povprečno mesečno bruto plačo nižjo od povprečne mesečne bruto plače v celotni Sloveniji. Podatki med posameznimi občinami v tej skupini pa spet kažejo velike razlike: 28 občin je imelo za več kot 20 % nižjo povprečno mesečno bruto plačo od slovenskega povprečja. Med temi so bile v najslabšem položaju naslednje občine: Hodoš (povprečna mesečna bruto plača za 34,5 % nižja od slovenskega povprečja), Gornji Petrovci (za 27,9 %) Turnišče (za 25,5 %) in Šalovci (za 25,3 %). Tudi povprečne mesečne neto plače so bile v teh občinah med najnižjimi v državi.

Po višini povprečnih mesečnih bruto in neto plač se je med statističnimi regijami najbolj dvignila nad slovensko povprečje osrednjeslovenska statistična regija, in sicer je bila povprečna mesečna plača v tej regiji v bruto znesku za 10,4 %, v neto znesku pa za 8,9 % višja od slovenskega povprečja. V jugovzhodni Sloveniji je bila povprečna plača približno enaka slovenskemu povprečju, medtem ko je bila v preostalih desetih statističnih regijah nižja od tega povprečja. Najizraziteje je za tem povprečjem zaostajala povprečna mesečna plača v primorsko-notranjski statistični regiji, in sicer v bruto znesku za 12,0 %, v neto znesku pa za 10,2 %.

Indeks povprečne mesečne bruto plače, občine, Slovenija, 2022
Indeks povprečne mesečne neto plače, občine, Slovenija, 2022

Občine z najvišjim indeksom bruto plače
Ime Indeks
Cerklje na Gorenjskem 116,8
Ljubljana 115,8
Novo mesto 114,6
Podlehnik 109,5
Zavrč 109,0Občine z najnižjim indeksom bruto plače
Ime Indeks
Hodoš/Hodos 65,5
Gornji Petrovci 72,1
Turnišče 74,5
Šalovci 74,7
Mislinja 75,2