V katerih občinah so povprečne plače višje od državnega povprečja?

Višje povprečne bruto plače od državnega povprečja je v 2019 imelo 24 občin. Med temi so po višini povprečne mesečne bruto plače izstopale naslednje: Cerklje na Gorenjskem (za 33 % višja od slovenskega povprečja), Ljubljana (za 16 %) in Novo mesto (za 14 %). V vsaki izmed preostalih 21 občin so bile povprečne mesečne bruto plače višje od slovenskega povprečja za manj kot 10 %. Za povprečne mesečne neto plače je veljalo podobno. Vse tri občine, ki so imele v letu 2019 najvišje povprečne mesečne bruto plače, so imele tudi povprečne mesečne neto plače za najmanj 10 % višje od slovenskega povprečja. Med vsemi občinami pa je bilo 10 % takih, ki so imele povprečno mesečno neto plačo višjo od slovenskega povprečja.

Kar 188 občin je imelo povprečno mesečno bruto plačo nižjo od povprečne mesečne bruto plače v celotni Sloveniji. Podatki med posameznimi občinami v tej skupini pa spet kažejo velike razlike: 32 občin je imelo za več kot 20 % nižjo povprečno mesečno bruto plačo od slovenskega povprečja. Med temi so bile v najslabšem položaju naslednje občine: Osilnica (povprečna mesečna bruto plača za 41 % nižja od slovenskega povprečja) ter Gornji Petrovci in Hodoš (v vsaki za 30 % nižja od slovenskega povprečja). Tudi povprečne mesečne neto plače so bile v teh občinah najnižje v državi.

Po višini povprečnih mesečnih bruto in neto plač se je med statističnimi regijami najbolj dvignila nad slovensko povprečje osrednjeslovenska statistična regija, in sicer je bila povprečna mesečna plača v tej regiji v bruto znesku za 10 %, v neto znesku pa za 9 % višja od slovenskega povprečja. V statistični regiji jugovzhodna Slovenija je bila povprečna plača približno enaka slovenskemu povprečju, medtem ko je bila v preostalih desetih statističnih regijah nižja od tega povprečja. Najizraziteje sta za tem povprečjem zaostajali povprečni mesečni plači v primorsko-notranjski in zasavski statistični regiji, in sicer v bruto znesku za 12 % oz. 10 %, v neto znesku pa za 10 % oz. 9 %.

Indeks povprečne mesečne bruto plače, občine, Slovenija, 2019
Indeks povprečne mesečne neto plače, občine, Slovenija, 2019

Občine z najvišjim indeksom bruto plače
ImeIndeks
Cerklje na Gorenjskem132,8
Ljubljana115,5
Novo mesto114,4
Podlehnik108,8
Ruše108,2Občine z najnižjim indeksom bruto plače
ImeIndeks
Osilnica59,4
Gornji Petrovci69,9
Hodoš70,5
Rečica ob Savinji70,7
Trnovska vas72,2