V katerih občinah so povprečne plače višje od državnega povprečja?

Višje povprečne bruto plače od državnega povprečja je v 2020 imelo 20 občin. Med temi so po višini povprečne mesečne bruto plače izstopale naslednje: Podlehnik (za 18 % višja od slovenskega povprečja), Cerklje na Gorenjskem (prav tako za 18 %), Ljubljana (za 16 %) in Novo mesto (za 15 %). V vsaki izmed preostalih 16 občin so bile povprečne mesečne bruto plače višje od slovenskega povprečja za manj kot 10 %. Za povprečne mesečne neto plače je veljalo podobno. Vse štiri občine, ki so imele v letu 2020 najvišje povprečne mesečne bruto plače, so imele tudi povprečne mesečne neto plače za najmanj 10 % višje od slovenskega povprečja. Med vsemi občinami pa je bilo 10 % takih, ki so imele povprečno mesečno neto plačo višjo od slovenskega povprečja.

Kar 191 občin je imelo povprečno mesečno bruto plačo nižjo od povprečne mesečne bruto plače v celotni Sloveniji. Podatki med posameznimi občinami v tej skupini pa spet kažejo velike razlike: 34 občin je imelo za več kot 20 % nižjo povprečno mesečno bruto plačo od slovenskega povprečja. Med temi so bile v najslabšem položaju naslednje občine: Podčetrtek (povprečna mesečna bruto plača za 28 % nižja od slovenskega povprečja), Trnovska vas (prav tako za 28 %) ter Rečica ob Savinji, Kostanjevica na Krki in Mislinja (v vsaki za 27 % nižja od slovenskega povprečja). Tudi povprečne mesečne neto plače so bile v teh občinah med najnižjimi v državi.

Po višini povprečnih mesečnih bruto in neto plač se je med statističnimi regijami najbolj dvignila nad slovensko povprečje osrednjeslovenska statistična regija, in sicer je bila povprečna mesečna plača v tej regiji v bruto znesku za 11 %, v neto znesku pa za 9 % višja od slovenskega povprečja. V statistični regiji jugovzhodna Slovenija je bila povprečna plača približno enaka slovenskemu povprečju, medtem ko je bila v preostalih desetih statističnih regijah nižja od tega povprečja. Najizraziteje je za tem povprečjem zaostajala povprečna mesečna plača v primorsko-notranjski statistični regiji, in sicer v bruto znesku za 12 %, v neto znesku pa za 10 %.

Indeks povprečne mesečne bruto plače, občine, Slovenija, 2020
Indeks povprečne mesečne neto plače, občine, Slovenija, 2020

Občine z najvišjim indeksom bruto plače
ImeIndeks
Podlehnik118,1
Cerklje na Gorenjskem117,6
Ljubljana116,4
Novo mesto114,7
Lukovica107,0Občine z najnižjim indeksom bruto plače
ImeIndeks
Podčetrtek71,5
Trnovska vas72,1
Rečica ob Savinji72,9
Kostanjevica na Krki73,2
Mislinja73,4