Najvišja povprečna mesečna bruto plača za malo manj kot polovico višja od najnižje

Povprečna mesečna plača oziroma letno povprečje mesečnih plač na osebo, zaposleno pri pravnih osebah v Sloveniji, je v 2021 znašala v bruto znesku 1.970 EUR, v neto znesku pa 1.270 EUR. Razlike v višini povprečnih plač med občinami so bile zelo velike.

Najvišjo povprečno mesečno plačo, bruto (2.407 EUR) in neto (1.529 EUR), je v 2021 imela občina Podlehnik. Sledili sta Ljubljana (2.279 EUR bruto, 1.442 EUR neto) in Novo mesto (2.236 EUR bruto, 1.434 EUR neto).

Najnižjo povprečno mesečno plačo so imele občine Gornji Petrovci (bruto: 1.318 EUR; neto: 887 EUR), Hodoš (bruto: 1.414 EUR; neto: 943 EUR) in Turnišče (bruto: 1.420 EUR; neto: 960 EUR).

Povprečna mesečna bruto plača (EUR), občine, Slovenija, 2021
Povprečna mesečna neto plača (EUR), občine, Slovenija, 2021

Občine z najvišjo povprečno mesečno bruto plačo
Ime EUR
Podlehnik 2.407,35
Ljubljana 2.278,78
Novo mesto 2.235,85
Cerklje na Gorenjskem 2.226,98
Zavrč 2.169,14Občine z najnižjo povprečno mesečno bruto plačo
Ime EUR
Gornji Petrovci 1.318,10
Hodoš/Hodos 1.413,80
Turnišče 1.420,24
Trnovska vas 1.446,59
Kuzma 1.448,06