Najvišja povprečna mesečna bruto plača za več kot polovico višja od najnižje

Povprečna mesečna plača oziroma letno povprečje mesečnih plač na osebo, zaposleno pri pravnih osebah v Slovenji, je v letu 2020 znašala v bruto znesku 1.856 EUR, v neto znesku pa 1.209 EUR. Razlike v višini povprečnih plač med občinami so bile zelo velike.

Najvišjo povprečno mesečno plačo, bruto (2.192 EUR) in neto (1.409 EUR), je v letu 2020 imela občina Podlehnik. Sledili sta občini Cerklje na Gorenjskem (2.182 EUR bruto, 1.388 EUR neto) in Ljubljana (2.161 EUR bruto, 1.379 EUR neto).

Najnižjo povprečno mesečno plačo so imele občine Podčetrtek (bruto: 1.328 EUR; neto: 888 EUR), Trnovska vas (bruto: 1.339 EUR; neto: 909 EUR) ter Rečica ob Savinji (bruto: 1.353 EUR; neto: 918 EUR).

Občine z najvišjo povprečno mesečno bruto plačo
Občine z najnižjo povprečno mesečno bruto plačo

Občine z najvišjo povprečno mesečno bruto plačo
ImeEUR
Podlehnik2.192,30
Cerklje na Gorenjskem2.182,33
Ljubljana2.161,38
Novo mesto2.128,19
Lukovica1.986,67Občine z najnižjo povprečno mesečno bruto plačo
ImeEUR
Podčetrtek1.328,04
Trnovska vas1.338,98
Rečica ob Savinji1.352,56
Kostanjevica na Krki1.359,39
Mislinja1.363,02