Najvišja povprečna mesečna bruto plača več kot dvakrat višja od najnižje

Povprečna mesečna plača oziroma letno povprečje mesečnih plač na osebo, zaposleno pri pravnih osebah v Slovenji, je v letu 2019 znašala v bruto znesku 1.754 EUR, v neto znesku pa 1.134 EUR. Razlike v višini povprečnih plač med občinami so bile zelo velike.

Najvišjo povprečno mesečno plačo, bruto (2.330 EUR) in neto (1.434 EUR), je v letu 2019 imela občina Cerklje na Gorenjskem. Sledili sta občini Ljubljana (2.026 EUR bruto, 1.282 EUR neto) in Novo mesto (2.007 EUR bruto, 1.286 EUR neto).

Najnižjo povprečno mesečno plačo (bruto in neto) so imele občine Osilnica (bruto: 1.042 EUR; neto: 714 EUR), Gornji Petrovci (bruto: 1.226 EUR; neto: 833 EUR) ter Hodoš (bruto: 1.237 EUR; neto: 833 EUR).

Povprečna mesečna bruto plača, občine, Slovenija, 2019
Povprečna mesečna neto plača, občine, Slovenija, 2019

Občine z najvišjo povprečno mesečno bruto plačo
ImeEUR
Cerklje na Gorenjskem2.329,59
Ljubljana2.025,73
Novo mesto2.007,24
Podlehnik1.907,51
Ruše1.896,86Občine z najnižjo povprečno mesečno bruto plačo
ImeEUR
Osilnica1.042,41
Gornji Petrovci1.226,02
Hodoš1.236,95
Rečica ob Savinji1.240,79
Trnovska vas1.266,37