Med prebivalstvom Slovenije je delovno sposobnih 64 %

Sredi leta 2022 je v Sloveniji živelo 2.108.732 prebivalcev. Med temi je bilo delovno sposobnih, tj. oseb, starih 15–64 let, 64 %, kar je 5 odstotnih točk manj kot 10 let prej. Delež delovno sposobnega prebivalstva Slovenije je do leta 2005 več desetletij stalno naraščal. Sredi leta 2004 je znašal 70 %, že v začetku leta 2005 pa se je začel počasi zmanjševati. Upadanje deleža delovno sposobnega prebivalstva Slovenije je delno posledica staranja prebivalstva, delno upadanja rodnosti v državi. Tudi pozitiven selitveni prirast Slovenije s tujino (ta je največji prav med osebami, starimi 15–64 let) ne more ustaviti počasnega upadanja deleža delovno sposobnega prebivalstva.