Med prebivalstvom Slovenije je delovno sposobnih 65 %

Sredi leta 2019 je v Sloveniji živelo 2.089.310 prebivalcev; med temi je bilo delovno sposobnih, tj. oseb, starih 15–64 let, 65 %. Delež delovno sposobnega prebivalstva Slovenije je do leta 2005 več desetletij stalno naraščal. Sredi leta 2004 je znašal 70 % prebivalstva Slovenije, že v začetku leta 2005 pa se je začel počasi zmanjševati. Upadanje deleža delovno sposobnega prebivalstva Slovenije je deloma posledica staranja prebivalstva, deloma upadanja rodnosti v državi. Tudi pozitiven selitveni prirast Slovenije s tujino (ta je največji ravno med osebami, starimi 15–64 let) ne more ustaviti počasnega upadanja deleža delovno sposobnega prebivalstva.