Delež delovno aktivnih višji od slovenskega povprečja v več kot polovici občin

Stopnja delovne aktivnosti je bila v 2021 na ravni države 66,7-odstotna; to pomeni, da je bilo med delovno sposobnimi prebivalci nekaj manj kot 67 % delovno aktivnih (tj. zaposlenih ali samozaposlenih).

Večji delež delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci (tj. prebivalci, starimi 15–64 let) od slovenskega povprečja je dosegalo 119 občin ali 56 % vseh. Najvišji delež delovno aktivnih je izkazovala občina Kranjska Gora (75,9 %), z deležem nad 74 % so sledile še Ivančna Gorica, Bloke in Nazarje.

Med statističnimi regijami je bila po deležu delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci prva primorsko-notranjska statistična regija (71,0 %).

Manjše deleže delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci od slovenskega povprečja (tj. pod 65,6 %) je imelo 91 občin ali 43 % vseh občin. Najnižje vrednosti (pod 40 %) sta izkazovali občini Kuzma (35,9 %) in Rogašovci (38,2 %).

Na ravni regij je bila po deležu delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci na zadnjem mestu pomurska statistična regija (58,9 %).

Stopnja delovne aktivnosti (%), občine, Slovenija, 2021

Občine z najvišjo stopnjo delovne aktivnosti
Ime %
Kranjska Gora 75,9
Ivančna Gorica 74,8
Bloke 74,7
Nazarje 74,1
Rečica ob Savinji 73,8Občine z najnižjo stopnjo delovne aktivnosti
Ime %
Kuzma 35,9
Rogašovci 38,2
Apače 45,8
Hodoš/Hodos 47,3
Grad 47,7