Delež moških med delovno sposobnimi večji od deleža žensk, prav tako tudi med zaposlenimi in samozaposlenimi

Stopnja delovne aktivnosti (ta pove, kolikšen je delež delovno aktivnih med delovno sposobnimi) je v Sloveniji v letu 2019 znašala za moške 69,9 %, za ženske pa bistveno manj, in sicer 61,7 %. V vseh občinah razen v petih ter v vseh statističnih regijah je bila stopnja delovne aktivnosti za moške višja od stopnje delovne aktivnosti za ženske. Izjema so bile občine Šentrupert, Sveta Ana, Kobilje, Ruše ter Hodoš. (Ob tem je treba pojasniti, da je nižja stopnja delovne aktivnosti med moškimi v občini Šentrupert posledica večjega števila prijav prebivališča oz. priselitev v to občino v letih od 2007 dalje, ki so bile opravljene na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 111/2007). Omenjeni zakon – veljati je začel konec leta 2007 – namreč določa prijavno obveznost določenim ustanovam; v občini Šentrupert je bila oz. je taka ustanova Zavod za prestajanje kazni Dob).

Razlika v stopnji delovne aktivnosti med spoloma je bila največja v občini Osilnica, kjer je bila med moškimi (57 %) za 29 odstotnih točk višja kot med ženskami (28 %).

Na ravni statističnih regij je bila ta razlika največja v posavski statistični regiji, in sicer razlika je znašala 12 odstotnih točk. Med tamkajšnjimi delovno sposobnimi moškimi je bilo namreč delovno aktivnih 72 %, med ženskami pa 60 %.

Razlika med deležema delovno aktivnih moških in žensk je bila najmanjša v občinah Lenart, Hodoš, Dornava, Kuzma, Ruše, Trnovska Vas, Beltinci, Brda, Šentilj (v vsaki manj kot 2 odstotni točki).

Na regionalni ravni sta se stopnji delovne aktivnosti glede na spol najmanj razlikovali v zasavski statistični regiji, in sicer za 6 odstotnih točk; stopnja delovne aktivnosti za moške je bila namreč tam 68-odstotna, za ženske pa 62-odstotna.

Stopnja delovne aktivnosti za ženske, občine, Slovenija, 2019
Stopnja delovne aktivnosti za moške, občine, Slovenija, 2019