Delež moških med delovno sposobnimi večji od deleža žensk, prav tako tudi med zaposlenimi in samozaposlenimi

Stopnja delovne aktivnosti (ta pove, kolikšen je delež delovno aktivnih med delovno sposobnimi) je v Sloveniji leta 2021 znašala za moške 70,3 %, za ženske pa precej manj, in sicer 62,8 %. V vseh občinah in statističnih regijah je bila stopnja delovne aktivnosti med moškimi višja kot med ženskami. Izjema so bile občine Kobilje, Kuzma, Lenart, Sveta Trojica v Slov. goricah, Šentrupert, Trnovska vas in Videm. Ob tem je treba pojasniti, da je nižja stopnja delovne aktivnosti med moškimi v občini Šentrupert posledica večjega števila prijav prebivališča oz. priselitev v to občino v letih od 2007 dalje, opravljenih na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 111/2007). Omenjeni zakon – veljati je začel konec leta 2007 – namreč določa prijavno obveznost določenim ustanovam; v občini Šentrupert je bila oz. je taka ustanova Zavod za prestajanje kazni Dob.

Razlika v stopnji delovne aktivnosti med spoloma je bila največja v občini Osilnica, kjer je bila med moškimi (59,1 %) za 24,7 odstotne točke višja kot med ženskami (34,4 %).

Na ravni statističnih regij je bila ta razlika največja v posavski regiji, znašala je približno 10,5 odstotne točke. Med tamkajšnjimi delovno sposobnimi moškimi je bilo namreč delovno aktivnih 72,5 %, med ženskami pa 62,0 %.

Razlika med deležema delovno aktivnih moških in žensk je bila najmanjša v občinah Črna na Koroškem, Selnica ob Dravi, Videm, Benedikt in Šentilj (v vsaki manj kot 1 odstotna točka).

Na regionalni ravni sta se stopnji delovne aktivnosti z vidika spola najmanj razlikovali v zasavski in podravski statistični regiji, in sicer za 5,4 odstotne točke; stopnja delovne aktivnosti za moške je bila namreč tam 68,7-odstotna, za ženske pa 63,3-odstotna.

Stopnja delovne aktivnosti za ženske (%), občine, Slovenija, 2021

Stopnja delovne aktivnosti za moške (%), občine, Slovenija, 2021