Delež delovno aktivnih višji od slovenskega povprečja v več kot polovici občin

Stopnja delovne aktivnosti je bila v letu 2020 v celotni Sloveniji 65,6-odstotna; to pomeni, da je bilo med delovno sposobnim prebivalstvom nekaj manj kot 66 % prebivalcev delovno aktivnih (tj. zaposlenih ali samozaposlenih).

Višji delež delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci (tj. prebivalci, starimi 15–64 let) od slovenskega povprečja je dosegalo 116 občin ali 55 % vseh občin. Najvišji delež delovno aktivnih je izkazovala občina Bloke (74,9 %), sledilo je Jezersko (73,3 %), Ivančna Gorica (72,8 %), Komenda (72,8 %) in Žiri (72,7 %).

Med statističnimi regijami je bila po deležu delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci prva primorsko-notranjska statistična regija (69,9 %).

Nižje deleže delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci od slovenskega povprečja (tj. pod 65,6 %) je imelo 96 občin ali 45 % vseh občin. Najnižje vrednosti so izkazovale občine Kuzma (34,3 %), Rogašovci (38,0 %) ter Apače (45,4 %).

Na ravni regij je bila po deležu delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci na zadnjem mestu pomurska statistična regija (57,7 %).

Stopnja delovne aktivnosti (%), občine, Slovenija, 2020

Občine z najvišjo stopnjo delovne aktivnosti
Ime%
Bloke74,9
Jezersko73,3
Ivančna Gorica72,8
Komenda72,8
Žiri72,7Občine z najnižjo stopnjo delovne aktivnosti
Ime%
Kuzma34,3
Rogašovci38,0
Apače45,4
Hodoš/Hodos46,6
Grad46,8