Delež delovno aktivnih višji od slovenskega povprečja v več kot polovici občin

Stopnja delovne aktivnosti je bila v letu 2018 v celotni Sloveniji 64,5-odstotna; to pomeni, da je bilo med delovno sposobnim prebivalstvom nekaj manj kot 65 % prebivalcev delovno aktivnih (tj. zaposlenih ali samozaposlenih).

Višji delež delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci (tj. prebivalci, starimi 15–64 let) od slovenskega povprečja je dosegalo 116 občin ali 55 % vseh občin. Najvišji delež delovno aktivnih je izkazovala občina Bloke (76 %), Žiri (73 %), sledile so Mirna (73 %), Železniki (72 %) in Šmarješke Toplice (72 %).

Med statističnimi regijami je bila po deležu delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci prva primorsko-notranjska statistična regija (68 %).

Nižje deleže delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci od slovenskega povprečja (tj. pod 64,5 %) je imelo 96 občin ali 45 % vseh občin. Najnižje vrednosti so izkazovale občine Kuzma (34 %) ter Hodoš (38 %) in Rogašovci (39 %).

Na ravni regij je bila po deležu delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci na zadnjem mestu pomurska statistična regija (56 %).

Stopnja delovne aktivnosti, občine, Slovenija, 2018

Občine z najvišjo stopnjo delovne aktivnosti
Ime%
Bloke76,4
Žiri73,1
Mirna72,6
Železniki72,1
Šmarješke Toplice72,0Občine z najnižjo stopnjo delovne aktivnosti
Ime%
Kuzma33,8
Hodoš37,7
Rogašovci39,2
Apače44,6
Osilnica44,8