Delež delovno aktivnih višji od slovenskega povprečja v več kot polovici občin

Stopnja delovne aktivnosti je bila v letu 2019 v celotni Sloveniji 66-odstotna; to pomeni, da je bilo med delovno sposobnim prebivalstvom 66 % prebivalcev delovno aktivnih (tj. zaposlenih ali samozaposlenih).

Višji delež delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci (tj. prebivalci, starimi 15–64 let) od slovenskega povprečja je dosegalo 116 občin ali 55 % vseh občin. Najvišji delež delovno aktivnih je izkazovala občina Bloke (76,3 %), sledile so Žiri (74,3 %), Šmarješke Toplice (73,8 %), Ivančna Gorica (73,4 %) in Idrija (72,8 %).

Med statističnimi regijami je bila po deležu delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci prva primorsko-notranjska statistična regija (69,9 %).

Nižje deleže delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci od slovenskega povprečja (tj. pod 66 %) je imelo 95 občin ali 45 % vseh občin. Najnižje vrednosti so izkazovale občine Kuzma (34,4 %), Hodoš (36,0 %) ter Rogašovci (39,2 %).

Na ravni regij je bila po deležu delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci na zadnjem mestu pomurska statistična regija (57 %).

Stopnja delovne aktivnosti, občine, Slovenija, 2019

Občine z najvišjo stopnjo delovne aktivnosti
Ime%
Bloke76,3
Žiri74,3
Šmarješke Toplice73,8
Ivančna Gorica73,4
Idrija72,8Občine z najnižjo stopnjo delovne aktivnosti
Ime%
Kuzma34,4
Hodoš36,0
Rogašovci39,2
Osilnica44,7
Apače45,0