S koliko stanovanji razpolagamo?

Stanovanjski sklad v Sloveniji je v začetku leta 2021 obsegal nekaj več kot 864.300 stanovanj, od tega jih je bilo več kot 80 % naseljenih. Število stanovanj po posameznih občinah je zelo različno. Največ stanovanj je v večjih in gosto poseljenih mestnih območjih. Skoraj vsako 7. stanovanje v državi je v občini Ljubljana; v začetku leta 2021 je bilo namreč v tej občini nekaj več kot 129.800 stanovanj. Vsako 16. stanovanje v Sloveniji pa je bilo locirano v občini Maribor; ta občina je imela v začetku leta 2021 nekaj manj kot 52.900 stanovanj in je bila po številu stanovanj druga v državi. Najmanj stanovanj je v prebivalstveno majhnih občinah: občina Hodoš je imela na primer v začetku leta 2021 131 stanovanj; sledile so občine Osilnica in Kobilje z 238, Solčava pa z 248 stanovanji.

Število stanovanj na 1.000 prebivalcev je v nekaterih občinah veliko večje kot v celotni državi. Na ravni Slovenije se na primer 1.000 prebivalcev razporedi povprečno na 410 stanovanj, v občini Kostel pa je povprečno 915 stanovanj na 1.000 prebivalcev; to pomeni, da je v tej občini povprečno za skoraj vsakega prebivalca na voljo eno stanovanje. Število stanovanj na 1.000 prebivalcev je večje od povprečja v Sloveniji še v mnogih drugih občinah, na primer v občinah Bovec (822 stanovanj na 1.000 prebivalcev), Osilnica (728), Cirkulane (642) in Bohinj (604). Obenem pa so povprečne površine stanovanj v marsikateri občini izmed tistih, ki imajo razmeroma nizko število stanovanj na 1.000 prebivalcev, med največjimi v državi.

Število stanovanj na 1000 prebivalcev, občine, Slovenija, 2021

Občine z največjim številom stanovanj na 1.000 prebivalcev
Ime
Kostel 915
Bovec 822
Osilnica 728
Cirkulane 642
Bohinj 604Občine z najmanjšim številom stanovanj na 1.000 prebivalcev
Ime
Naklo 306
Odranci 315
Komenda 319
Šenčur 319
Horjul 320