S koliko stanovanji razpolagamo?

Stanovanjski sklad v Sloveniji je v začetku leta 2018 obsegal nekaj več kot 852.200 stanovanj. Število stanovanj po posameznih občinah je zelo različno. Največ stanovanj je v večjih in gosto poseljenih mestnih območjih. Skoraj vsako 7. stanovanje v državi je v občini Ljubljana; v začetku leta 2018 je bilo namreč v tej občini nekaj več kot 128.300 stanovanj. Vsako 16. stanovanje v Sloveniji pa je bilo locirano v občini Maribor; ta občina je imela v začetku leta 2018 nekaj več kot 52.200 stanovanj in je bila po številu stanovanj druga v državi. Najmanj stanovanj je v prebivalstveno majhnih občinah: občina Hodoš je imela na primer v začetku leta 2018 132 stanovanj; sledile so občine Osilnica z 241, Kobilje z 242, Solčava pa z 243 stanovanji.

Število stanovanj na 1.000 prebivalcev je v nekaterih občinah veliko večje kot v celotni državi. Na ravni Slovenije se na primer 1.000 prebivalcev razporedi povprečno na 412 stanovanj, v občini Kostel pa je povprečno 973 stanovanj na 1.000 prebivalcev; to pomeni, da je v tej občini povprečno za skoraj vsakega prebivalca na voljo eno stanovanje. Število stanovanj na 1.000 prebivalcev je večje od povprečja v Sloveniji še v mnogih drugih občinah, na primer v občinah Bovec (862 stanovanj na 1.000 prebivalcev), Kranjska Gora (751), Osilnica (651), Cirkulane (650), Bohinj (640). Obenem pa so povprečne površine stanovanj v marsikateri občini izmed tistih, ki imajo razmeroma nizko število stanovanj na 1.000 prebivalcev, med največjimi v državi.

Število stanovanj, občine, Slovenija, 2018

Občine z največjim številom stanovanj na 1.000 prebivalcev
Ime
Kostel973
Bovec862
Kranjska Gora751
Osilnica651
Cirkulane650Občine z najmanjšim številom stanovanj na 1.000 prebivalcev
Ime
Naklo304
Horjul313
Odranci315
Senčur322
Lukovica324