Šest od desetih stanovanj v Sloveniji ima najmanj tri sobe

V stanovanjskem skladu države prevladujejo stanovanja s tremi ali več sobami. Na začetku leta 2021 je bilo takih stanovanj 62 %; dvosobnih stanovanj je bilo 25 %, enosobnih pa 13 %.

Sorazmerno največ (več kot četrtina) enosobnih stanovanj so v letu 2021 imele občina Zavrč, Cirkulane, Ankaran in Podlehnik; sorazmerno najmanj (približno 1 %) enosobnih stanovanj pa je imela občina Odranci. Največje deleže dvosobnih stanovanj sta v začetku leta 2021 imeli občini Jesenice in Osilnica (vsaka več kot 35 %). Sorazmerno največ stanovanj z najmanj tremi sobami (tri ali več) so imele občine Log - Dragomer, Naklo, Odranci, Vodice, Renče – Vogrsko in Tišina (vsaka od naštetih 85 % ali več). Med statističnimi regijami je po deležu stanovanj z najmanj tremi sobami izstopala goriška statistična regija, in sicer je imelo tam vsaj tri sobe 74 % vseh stanovanj. Po deležu enosobnih stanovanj pa je bila prva zasavska statistična regija. Tam je imelo samo eno sobo 18 % stanovanj.

Delež tri- ali večsobnih stanovanj, občine, Slovenija, 2021

Občine z največjim deležem tri- ali večsobnih stanovanj
Ime %
Log - Dragomer 88
Naklo 88
Odranci 86
Vodice 86
Renče - Vogrsko 85Občine z najmanjšim deležem tri- ali večsobnih stanovanj
Ime %
Cirkulane 38
Zavrč 39
Trbovlje 42
Podlehnik 43
Jesenice 46