Skoraj sedem od desetih stanovanj v Sloveniji ima najmanj tri sobe

V stanovanjskem skladu države prevladujejo stanovanja s tremi ali več sobami. Na začetku leta 2018 je bilo takih stanovanj 66 %; dvosobnih stanovanj je bilo 24 %, enosobnih pa 11 %.

Sorazmerno največ (približno petino) enosobnih stanovanj sta v letu 2018 imeli občini Trbovlje in Hrastnik; sorazmerno najmanj (približno 1 %) enosobnih stanovanj pa so imele občine Velika Polana, Tišina in Odranci. Največje deleže dvosobnih stanovanj so v začetku leta 2018 imele občine Jesenice, Trbovlje in Cirkulane (vsaka več kot 35 %). Sorazmerno največ stanovanj z najmanj tremi sobami (tri ali več) so imele občine Naklo, Brda, Odranci, Log - Dragomer, Renče - Vogrsko, Gorenja vas - Poljane, Žirovnica, Tišina, Dobje, Vodice, Gornji Grad, Brezovica, Žiri, Dobrova - Polhov Gradec, Cerkno, Horjul (vsaka od naštetih 80 % ali več). Med statističnimi regijami je po deležu stanovanj z najmanj tremi sobami izstopala goriška statistična regija, in sicer je imelo tam vsaj tri sobe 78 % vseh stanovanj. Po deležu enosobnih stanovanj pa je bila prva zasavska statistična regija. Tam je imelo samo eno sobo 16 % stanovanj.

Delež tri- ali večsobnih stanovanj, občine, Slovenija, 2018

Občine z največjim deležem tri- ali večsobnih stanovanj
Ime
Naklo89
Brda89
Odranci89
Log - Dragomer88
Renče - Vogrsko88Občine z najmanjšim deležem tri- ali večsobnih stanovanj
Ime
Trbovlje44
Jesenice47
Hrastnik48
Maribor50
Mežica50