Stanovanja na podeželju prostornejša

Povprečna uporabna površina stanovanj v Sloveniji je v začetku leta 2018 znašala 82 m2. Regije, še bolj pa občine se po povprečni uporabni površini stanovanj precej razlikujejo. Med regijami je imela največjo povprečno uporabno površino stanovanj pomurska statistična regija, in sicer so merila povprečno 87 m2. Občine z največjo povprečno površino stanovanj so bile v začetku leta 2018 Odranci (116 m2), Vodice (prav tako 116 m2) ter Naklo (110 m2) in Komenda (prav tako 110 m2). Povprečno najmanjša stanovanja so bila značilnost zasavske statistične regije (74 m2). Občine z najmanjšimi povprečnimi površinami stanovanj pa so bile tedaj Cirkulane (59 m2), Zavrč (63 m2) ter Trbovlje (64 m2) in Podlehnik 65 m2).

Povprečna površina stanovanj, občine, Slovenija, 2018

Občine z največjo povprečno uporabno površino stanovanj
Ime
Odranci116
Vodice116
Naklo110
Komenda110
Log - Dragomer109Občine z najmanjšo povprečno uporabno površino stanovanj
Ime
Cirkulane59
Zavrč63
Trbovlje64
Podlehnik65
Jesenice66