Nekaj več kot polovica stanovanj zgrajenih po letu 1971

Po podatkih iz registra nepremičnin z začetka leta 2021 je bilo zgrajenih nekaj več kot polovica stanovanj v obdobju od 1971 do 2021. Najintenzivneje so se stanovanja gradila v desetletju od 1971 do 1980, saj so v tem obdobju zgrajena stanovanja predstavljala 17 % celotnega stanovanjskega sklada. V tretjini občin so stanovanja, zgrajena v tem desetletju, predstavljala 20–40 % stanovanj stanovanjskega sklada posamezne občine, v drugi tretjini občin pa so prav tak delež (20–40 %) predstavljala stanovanja, ki so bila zgrajena pred letom 1918. V osmih občinah – Dol pri Ljubljani, Škofljica, Komenda, Benedikt, Rače – Fram, Vodice in Brezovica – so prevladovala stanovanja, ki so bila zgrajena po letu 2000; tam je bilo takih stanovanj več kot 25 %.

Ocene za konec leta 2021 kažejo, da je bilo v tem letu v Sloveniji dograjenih nekaj več kot 4.000 stanovanj, kar je 0,5 % vseh stanovanj v stanovanjskem skladu. V tem podatku so zajeta stanovanja, ki so bila v tekočem letu na novo zgrajena ali pridobljena s spremembo namembnosti in v katerih so potekala gradbena, obrtniška in/ali inštalacijska dela. Največ stanovanj je bilo v letu 2021 dokončanih v osrednjeslovenski statistični regiji (20,4 % vseh dokončanih stanovanj), najmanj pa v zasavski statistični regiji (1,6 % vseh dokončani stanovanj). Po številu dokončanih stanovanj sta med občinami izstopali občini Ljubljana (394) in Ajdovščina (144). Stanovanja, ki so bila dokončana v letu 2021, so merila povprečno 136 m2. V sedmih občinah (Ankaran, Črna na Koroškem, Dobje, Hodoš, Kanal, Osilnica in Razkrižje) pa v tem letu ni bilo dokončano nobeno stanovanje.