Nekaj več kot polovica stanovanj zgrajenih po letu 1971

Po podatkih iz registra nepremičnin z začetka leta 2018 je bilo zgrajenih nekaj več kot polovica stanovanj v obdobju od 1971 do 2018. Najintenzivneje so se stanovanja gradila v desetletju od 1971 do 1980, saj so v tem obdobju zgrajena stanovanja predstavljala 20 % celotnega stanovanjskega sklada.

V četrtini občin je bilo največ stanovanj (v odstotkih) zgrajenih po letu 2000. V vsaki od naslednjih občin so po letu 2000 zgradili več kot 25 % vseh stanovanj: Dol pri Ljubljani, Škofljica, Komenda, Benedikt, Vodice, Rače - Fram.

Ocene za leto 2018 kažejo, da je bilo v tem letu v Sloveniji dograjenih nekaj več kot 3.000 stanovanj, kar je 0,4 % vseh stanovanj v stanovanjskem skladu. V tem podatku so zajeta stanovanja, ki so bila v tekočem letu na novo zgrajena ali pridobljena s spremembo namembnosti in v katerih so potekala gradbena, obrtniška in/ali inštalacijska dela. Največ stanovanj je bilo v letu 2018 dokončanih v osrednjeslovenski statistični regiji (23,9 % vseh dokončanih stanovanj), najmanj pa v zasavski statistični regiji (1,3 % vseh dokončani stanovanj). Po številu dokončanih stanovanj sta med občinami izstopali občini Ljubljana (269) in Maribor (93). Stanovanja, ki so bila dokončana v letu 2018, so merila povprečno 148 m2. V petih občinah (Bloke, Dobje, Hodoš, Osilnica in Podvelka) pa v tem letu ni bilo dokončano nobeno stanovanje.