Vsak 12. prebivalec Slovenije je tuji državljan

Sredi leta 2021 je v Sloveniji prebivalo 1.937.069 državljanov Republike Slovenije in 169.938 tujih državljanov. Tuji državljani so pomenili 8,1 % prebivalstva Slovenije.

Na ravni občin so predstavljali tuji državljani več kot 8,1 % prebivalstva v 35 občinah. Največje deleže tujih državljanov med prebivalstvom so imele občine Sežana (16,7 %), Izola (15,9 %) in Jesenice (14,8 %).

V 7 občinah pa so tuji državljani predstavljali manj kot 1 % prebivalstva. Delež tujih državljanov je bil najmanjši v občinah Kobilje, Sveti Tomaž in Sveti Jurij v Slov. goricah.

Na ravni regij je bil delež tujih državljanov največji med prebivalci obalno-kraške regije (13,3 %), najnižji pa v pomurski regiji (2,5 %).

Delež tujih državljanov, ki so prebivalci Republike Slovenije, občine, Slovenija, 2021