Koliko nas živi v Sloveniji?

Sredi leta 2021 je v Sloveniji živelo 2.107.007 prebivalcev ali 0,3 % več kot sredi leta 2020. Žensk je bilo 1.048.879, moških pa 1.058.128.

Do sredine leta 2021 se je število prebivalcev v primerjavi z letom prej povečalo v 127 občinah, v dveh se ni spremenilo, v 83 občinah pa je upadlo.

Število prebivalcev, občine, Slovenija, 2021

Občine z največjim številom prebivalcev
Ime
Ljubljana293.822
Maribor112.838
Kranj56.784
Koper/Capodistria53.440
Celje48.847Občine z najmanjšim številom prebivalcev
Ime
Osilnica325
Hodoš/Hodos361
Solčava526
Kobilje538
Jezersko676