Koliko nas živi v Sloveniji?

Sredi leta 2020 je v Sloveniji živelo 2.100.126 prebivalcev ali 1 % več kot sredi leta 2019. Žensk je bilo 1.045.643, moških pa 1.054.483.

Do sredine leta 2020 se je število prebivalcev glede na leto prej povečalo v 158 občinah, v eni se ni spremenilo, v 53 občinah pa je upadlo.

Število prebivalcev, občine, Slovenija, 2020

Občine z največjim številom prebivalcev
Ime
Ljubljana294.054
Maribor112.395
Kranj57.133
Koper/Capodistria52.773
Celje49.069Občine z najmanjšim številom prebivalcev
Ime
Osilnica347
Hodoš/Hodos355
Solčava524
Kobilje540
Jezersko645