Koliko nas živi v Sloveniji?

Sredi leta 2018 je v Sloveniji živelo 2.070.050 prebivalcev ali 0,2 % več kot sredi leta 2017. Žensk je bilo 1.039.816, moških pa 1.030.234.

V 2018 se je število prebivalcev glede na leto prej povečalo v 99 občinah, v petih se ni spremenilo, v 108 občinah pa je upadlo.

Število prebivalcev, občine, Slovenija, 2018

Občine z največjim številom prebivalcev
Ime
Ljubljana289.832
Maribor110.513
Kranj  55.795
Koper  51.828
Celje  49.538Občine z najmanjšim številom prebivalcev
Ime  
Hodoš359 
Osilnica365 
Solčava520 
Kobilje550 
Jezersko627