Koliko nas živi v Sloveniji?

Sredi leta 2019 je v Sloveniji živelo 2.089.310 prebivalcev ali 1 % več kot sredi leta 2018. Žensk je bilo 1.043.475, moških pa 1.045.835.

Do sredine leta 2019 se je število prebivalcev glede na leto prej povečalo v 150 občinah, v dveh se ni spremenilo, v 60 občinah pa je upadlo.

Število prebivalcev, občine, Slovenija, 2019

Občine z največjim številom prebivalcev
Ime
Ljubljana294.113
Maribor112.095
Kranj56.715
Koper52.540
Celje49.602Občine z najmanjšim številom prebivalcev
Ime
Hodoš358
Osilnica366
Solčava517
Kobilje545
Jezersko635