Koliko nas živi v Sloveniji?

Sredi leta 2022 je v Sloveniji živelo 2.108.732 prebivalcev ali 1.725 več kot sredi leta 2021. Žensk je bilo 1.049.564, moških pa 1.059.168.

Do sredine leta 2022 se je število prebivalcev v primerjavi z letom prej povečalo v 106 občinah, v dveh se ni spremenilo, v 104 občinah pa je upadlo.

Število prebivalcev, občine, Slovenija, 2022

Občine z največjim številom prebivalcev
Ime
Ljubljana293.845
Maribor112.564
Kranj56.888
Koper/Capodistria53.563
Celje48.777Občine z najmanjšim številom prebivalcev
Ime
Osilnica330
Hodoš/Hodos364
Solčava517
Kobilje529
Kostel639