Povprečna starost moških je nižja od povprečne starosti žensk

Povprečna starost prebivalcev Slovenije je sredi leta 2019 znašala 43,3 leta. Moški so bili v povprečju stari 41,9 leta, ženske pa 44,9 leta. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu je za deklice, rojene v letu 2019, znašalo 84 let, za dečke 79 let.

V letu 2019 je bila povprečna starost prebivalcev najvišja v občini Hodoš (51,0 leta); sledili so prebivalci občin Osilnica (50,8 leta) in Kostel (49,9 leta). Čeprav so v povprečju najstarejši prebivalci živeli v dveh občinah, ki sta del statistične regije jugovzhodna Slovenija, pa ta regija ni bila »najstarejša«; najvišjo povprečno starost prebivalstva je namreč v tem letu izkazovala pomurska statistična regija (45,5 leta).

Le v 7 občinah (to je v 3 % občin) je bila povprečna starost prebivalstva pod 40 let. V povprečju najmlajše prebivalstvo je živelo v občinah Gorenja vas - Poljane in Komenda; povprečna starost prebivalcev teh občin je bila manj kot 39 let.

Na ravni statističnih regij je bila povprečna starost prebivalcev v letu 2019 najnižja v osrednjeslovenski statistični regiji (42,0 leta).

Povprečna starost prebivalcev, občine, Slovenija, 2019

Občine s povprečno najstarejšimi prebivalci
ImeLeta
Hodoš51,0
Osilnica50,8
Kostel49,9
Kranjska Gora48,5
Šalovci48,4Občine s povprečno najmlajšimi prebivalci
ImeLeta
Komenda38,5
Gorenja vas - Poljane38,8
Benedikt39,1
Škocjan39,3
Moravče39,6