Povprečna starost moških je nižja od povprečne starosti žensk

Povprečna starost prebivalcev Slovenije je sredi leta 2018 znašala 43,3 leta. Moški so bili v povprečju stari 41,8 leta, ženske pa 44,8 leta. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu je za deklice, rojene v letu 2018, znašalo 84 let, za dečke 78 let.

V letu 2018 je bila povprečna starost prebivalcev najvišja v občini Hodoš (50,9 leta); sledili so prebivalci občin Osilnica (50,3 leta) in Kostel (49,2 leta). Čeprav so v povprečju najstarejši prebivalci živeli v dveh občinah, ki sta del statistične regije jugovzhodna Slovenija, pa ta regija ni bila »najstarejša«; najvišjo povprečno starost prebivalstva so namreč v tem letu izkazovale obalno-kraška, goriška in pomurska statistična regija (več kot 44,5 let).

Le v 9 občinah (to je v 4 % občin) je bila povprečna starost prebivalstva pod 40 let. V povprečju najmlajše prebivalstvo je živelo v občinah Gorenja vas - Poljane in Komenda; povprečna starost prebivalcev teh občin je bila manj kot 39 let.

Na ravni statističnih regij je bila povprečna starost prebivalcev v letu 2018 najnižja v osrednjeslovenski statistični regiji (41,9 leta).

Povprečna starost prebivalcev, občine, Slovenija, 2018

Občine s povprečno najstarejšimi prebivalci
Ime  Leta
Hodoš50,9
Osilnica50,3
Kostel49,2
Kranjska Gora48,3
Šalovci47,9Občine s povprečno najmlajšimi prebivalci
Ime  Leta
Komenda38,2 
Gorenja vas - Poljane38,5 
Benedikt39,0 
Škocjan39,2  
Moravče39,5