V katerih občinah se je število prebivalcev povečalo?

Skupni prirast prebivalstva (to sta naravni in selitveni prirast skupaj) je v letu 2019 v celotni Sloveniji znašal 7,2 prebivalca na 1.000 prebivalcev. Pozitivni skupni prirast je imelo 152 občin. Najvišji skupni prirast je imela občina Škofljica (34,5 na 1.000 prebivalcev).

V 56 občinah je bil skupni prirast negativen; najnižji je bil v občinah Zavrč, Osilnica, Središče ob Dravi; skupni prirast v teh občinah je bil nižji od –20,0 prebivalcev na 1.000 prebivalcev.

Na ravni statističnih regij je bil pozitivni skupni prirast prebivalstva največji v osrednjeslovenski statistični regiji (11,0 prebivalca na 1.000 prebivalcev); pomurska statistična regija pa je imela edina negativni skupni prirast (–0,5 prebivalca na 1.000 prebivalcev).

Skupni prirast, občine, Slovenija, 2019

Občine z največjim skupnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime
Škofljica34,5
Hrpelje - Kozina30,2
Veržej27,9
Miklavž na Dravskem polju26,4
Šmarješke Toplice25,0Občine z najmanjšim skupnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime
Dobje-17,6
Cirkulane-18,6
Središče ob Dravi-28,2
Zavrč-31,3
Osilnica-43,7