V katerih občinah se je število prebivalcev povečalo?

Skupni prirast prebivalstva (to sta naravni in selitveni prirast skupaj) je v letu 2018 v celotni Sloveniji znašal 6,8 prebivalca na 1.000 prebivalcev. Pozitivni skupni prirast je imelo 130 občin. Najvišji skupni prirast je imela občina Štore (81,9 na 1.000 prebivalcev).

V 80 občinah je bil skupni prirast negativen; najnižji je bil v občinah Zavrč, Kobilje, Podlehnik, Hodoš in Loški Potok; skupni prirast v teh občinah je bil nižji od –20 prebivalcev na 1.000 prebivalcev.

Na ravni statističnih regij je bil pozitivni skupni prirast prebivalstva največji v osrednjeslovenski statistični regiji (12,6 prebivalca na 1.000 prebivalcev); pomurska statistična regija pa je imela najvišji negativni skupni prirast (–4,3 prebivalca na 1.000 prebivalcev).

Skupni prirast, občine, Slovenija, 2018

Občine z največjim skupnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime  
Štore81,9
Dol pri Ljubljani34,1
Hoče - Slivnica29,8
Miklavž na Dravskem polju28,8
Cirkulane27,3Občine z najmanjšim skupnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime  
Loški Potok  -21,9
Hodoš  -22,3
Podlehnik  -22,6
Kobilje  -30,9
Zavrč-151,5