V katerih občinah se je število prebivalcev povečalo?

Skupni prirast prebivalstva (to sta naravni in selitveni prirast skupaj) je bil leta 2021 v celotni Sloveniji prvič po letu 1998 negativen in je znašal –0,9 prebivalca na 1.000 prebivalcev. V polovici občin je bil skupni prirast na 1.000 prebivalcev negativen, v skoraj polovici občin pozitiven, v 1 občini pa je bil enak 0.

Pozitivni skupni prirast so imele 104 občine. Najvišji skupni prirast je imela občina Mozirje (37,5 na 1.000 prebivalcev).

V 107 občinah je bil skupni prirast na 1.000 prebivalcev negativen. Najnižji je bil v občinah Rogatec (–26,9) in Razkrižje (–26,4).

Na ravni statističnih regij je bil pozitivni skupni prirast prebivalstva pozitiven v 4 statističnih regijah; najvišji v obalno-kraški (2,8 prebivalca na 1.000 prebivalcev), poleg nje pa še v jugovzhodni Sloveniji, gorenjski in primorsko-notranjski statistični regiji. Preostalih 8 statističnih regij je imelo negativni skupni prirast; najnižji je bil v zasavski regiji (–5,7 prebivalca na 1.000 prebivalcev).

Skupni prirast na 1.000 prebivalcev, občine, Slovenija, 2021

Občine z največjim skupnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime
Mozirje 37,5
Kranjska Gora 34,9
Juršinci 32,6
Gornji Grad 28,5
Hrpelje - Kozina 26,5Občine z najmanjšim skupnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime
Rogatec -26,9
Razkrižje -26,4
Dobrovnik/Dobronak -24,1
Hodoš/Hodos -22,2
Loška dolina -21,8