V katerih občinah se je število prebivalcev povečalo?

Skupni prirast prebivalstva (to sta naravni in selitveni prirast skupaj) je v letu 2020 v celotni Sloveniji znašal 6,2 prebivalca na 1.000 prebivalcev. Pozitivni skupni prirast je imelo 161 občin. Najvišji skupni prirast je imela občina Kranjska Gora (391,1 na 1.000 prebivalcev).

V 51 občinah je bil skupni prirast negativen; najnižji je bil v občinah Osilnica (–72,0 na 1.000 prebivalcev) in Šentrupert (–21,5 na 1.000 prebivalcev).

Na ravni statističnih regij je bil pozitivni skupni prirast prebivalstva največji v gorenjski statistični regiji (20,5 prebivalca na 1.000 prebivalcev); koroška statistična regija pa je imela edina negativni skupni prirast (–1,6 prebivalca na 1.000 prebivalcev).

Skupni prirast na 1.000 prebivalcev, občine, Slovenija, 2020

Občine z največjim skupnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime
Kranjska Gora391,1
Kostel80,1
Bohinj79,1
Jezersko62,0
Bovec52,3Občine z najmanjšim skupnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime
Osilnica-72,0
Šentrupert-21,5
Loška dolina-14,6
Horjul-13,9
Straža-13,8