Naravni prirast pozitiven v četrtini občin

Od sredine prejšnjega stoletja se je razlika med številom živorojenih in številom umrlih v Sloveniji iz leta v leto skoraj neprestano manjšala. Število umrlih je v tem obdobju iz leta v leto nekoliko naraščalo, medtem ko je število živorojenih izrazito upadalo. V letu 1993 je prvič po 2. svetovni vojni več prebivalcev umrlo, kot pa se jih je tisto leto rodilo (prvič je bil izkazan negativni naravni prirast). Sledilo je triletno obdobje majhnega pozitivnega naravnega prirasta, kasneje pa devetletno obdobje negativnega naravnega prirasta. Od leta 2006 do 2016 je bil naravni prirast v Sloveniji znova pozitiven, v zadnjih petih letih (2017 do 2021) pa spet negativen.

Naravni prirast na 1.000 prebivalcev je v celotni Sloveniji leta 2021 znašal –2,0 (živorojenega otroka).

Naravni prirast na 1.000 prebivalcev je bil leta 2021 pozitiven v 53 občinah; negativen je bil v 154 občinah, v 5 občinah pa je na 1.000 prebivalcev umrlo enako število prebivalcev, kot se jih je rodilo. Vrednosti naravnega prirasta na 1.000 prebivalcev po občinah so bile zelo različne. Med tistimi, ki so imele pozitivni naravni prirast na 1.000 prebivalcev, sta z najvišjimi vrednostmi izstopali občini Jezersko (11,8) in Dobje (9,5), med tistimi z negativnim naravnim prirastom na 1.000 prebivalcev pa občini Hodoš (–41,6) in Osilnica (–21,5).

Na ravni regij je bil v letu 2021 naravni prirast pozitiven le v osrednjeslovenski statistični regiji, kjer je vrednost naravnega prirasta na 1.000 prebivalcev znašala 0,1. V vseh preostalih regijah je bil naravni prirast negativen; ta je bil največji v pomurski statistični regiji (–5,9 na 1.000 prebivalcev).

Naravni prirast na 1.000 prebivalcev, občine, Slovenija, 2021

Občine z največjim naravnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime
Jezersko 11,8
Dobje 9,5
Mokronog - Trebelno 8,6
Gorenja vas - Poljane 6,4
Dol pri Ljubljani 6,3Občine z najmanjšim naravnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime
Hodoš/Hodos -41,6
Osilnica -21,5
Štore -17,7
Gornji Grad -15,2
Grad -12,0