Naravni prirast pozitiven v manj kot četrtini občin

Od sredine prejšnjega stoletja se je razlika med številom živorojenih in številom umrlih v Sloveniji iz leta v leto skoraj neprestano manjšala. Število umrlih je v tem obdobju iz leta v leto nekoliko naraščalo, medtem ko je število živorojenih izrazito upadalo. V letu 1993 je prvič po 2. svetovni vojni več prebivalcev umrlo, kot pa se jih je tisto leto rodilo (prvič je bil izkazan negativni naravni prirast). Sledilo je triletno obdobje majhnega pozitivnega naravnega prirasta, kasneje pa devetletno obdobje negativnega naravnega prirasta. Od leta 2006 do 2016 je bil naravni prirast v Sloveniji znova pozitiven, v zadnjih štirih letih (2017 do 2020) pa spet negativen.

Naravni prirast na 1.000 prebivalcev je v celi Sloveniji v letu 2020 znašal –2,5 (živorojenega otroka).

Naravni prirast na 1.000 prebivalcev je bil v letu 2020 pozitiven v 51 občinah; negativen je bil v 156 občinah, v petih občinah pa je na 1.000 prebivalcev umrlo enako število prebivalcev, kot se jih je rodilo. Vrednosti naravnega prirasta na 1.000 prebivalcev po občinah so bile zelo različne. Med tistimi, ki so imele pozitivni naravni prirast na 1.000 prebivalcev, sta z najvišjimi vrednostmi izstopali občini Jezersko (10,9) in Mokronog - Trebelno (8,3), med tistimi z negativnim naravnim prirastom na 1.000 prebivalcev pa občini Gornji Grad (–26,5) in Hodoš (–19,7).

Na ravni regij v letu 2020 v nobeni od njih naravni prirast ni bil pozitiven; v osrednjeslovenski statistični regiji je na 1.000 prebivalcev umrlo enako število prebivalcev, kot se jih je rodilo; v vseh ostalih regijah pa je bil naravni prirast negativen; ta je bil največji v pomurski statistični regiji (–7,6 na 1.000 prebivalcev).

Naravni prirast na 1.000 prebivalcev, občine, Slovenija, 2020

Občine z največjim naravnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime
Jezersko10,9
Mokronog - Trebelno8,3
Bloke8,1
Škocjan7,9
Borovnica7,6Občine z najmanjšim naravnim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime
Gornji Grad-26,5
Hodoš/Hodos-19,7
Velika Polana-18,7
Kuzma-18,3
Preddvor-18,3