V slovenskih občinah je več starega kot mladega prebivalstva

Za Slovenijo je značilno, da ima od sredine leta 2003 več starega kot mladega prebivalstva. Delež prebivalcev, starih 65 ali več let, je sredi leta 2020 znašal 20,5 %; delež prebivalcev, mlajših od 15 let, pa je znašal 15,1 %. Indeks staranja, to je vrednost, ki izraža razmerje med številom oseb, starih 65 ali več let, in številom oseb, mlajših od 15 let, je znašal 135,7. To pomeni, da je bilo v državi na 100 oseb, mlajših od 15 let, 136 oseb, starih najmanj 65 let. Razlike med spoloma so zelo izrazite. Med žensko populacijo je namreč delež starih v primerjavi z mladimi veliko večji kot med moškimi (indeks staranja je sredi leta 2020 znašal za ženske 159,4, za moške pa 113,5).

Občine z najvišjimi indeksi staranja (z vrednostmi 200 ali več) so si v 2020 sledile takole: Osilnica (393,1), Kostel (317,6), Šalovci (296,1), Hodoš (291,9), Gornji Petrovci (236,9), Kranjska Gora (236,1), Bovec (228,7), Lendava (219,0), Radenci (212,6), Velika Polana (209,6), Grad (206,6) in Kobilje (200,0). Omenjene občine Šalovci, Hodoš, Gornji Petrovci, Lendava, Radenci, Velika Polana, Grad in Kobilje sodijo v pomursko statistično regijo, ki je sicer med statističnimi regijami imela najvišji indeks staranja (175,1). Najnižji indeks staranja je imela statistična regija jugovzhodna Slovenija (indeks staranja 116,8).

Najugodnejše razmerje med mlajšimi in starejšimi, to pomeni indeks staranja pod 100, je v letu 2020 imelo 22 občin. Prva med temi je bila občina Komenda; njen indeks staranja je znašal 70,4, kar pomeni, da je živelo v tej občini na 100 oseb, mlajših od 15 let, 70 oseb, starih 65 ali več let. Komendi so z ugodnim razmerjem med starejšimi in mlajšimi sledile še občine Benedikt, Gorenja vas – Poljane in Škocjan, kjer je bila vrednost indeksa staranja nižja od 80.

Indeks staranja, občine, Slovenija, 2020

Občine z najvišjim indeksom staranja
Ime
Osilnica393,1
Kostel317,6
Šalovci296,1
Hodoš/Hodos291,9
Gornji Petrovci236,9Občine z najnižjim indeksom staranja
Ime
Komenda70,4
Benedikt70,9
Gorenja vas - Poljane73,7
Škocjan77,0
Trnovska vas82,7