V slovenskih občinah je več starega kot mladega prebivalstva

Za Slovenijo je značilno, da ima od sredine leta 2003 več starega kot mladega prebivalstva. Delež prebivalcev, starih 65 ali več let, je sredi leta 2019 znašal 20,0 %; delež prebivalcev, mlajših od 15 let, pa je znašal 15,1 %. Indeks staranja, to je vrednost, ki izraža razmerje med številom oseb, starih 65 ali več let, in številom oseb, mlajših od 15 let, je znašal 132,9. To pomeni, da je bilo v državi na 100 oseb, mlajših od 15 let, 133 oseb, starih najmanj 65 let. Razlike med spoloma so zelo izrazite. Med žensko populacijo je namreč delež starih v primerjavi z mladimi veliko večji kot med moškimi (indeks staranja je sredi leta 2019 znašal za ženske 156,7, za moške pa 110,3).

Občine z najvišjimi indeksi staranja (z vrednostmi 200 ali več) so si v 2019 sledile takole: Osilnica (349), Hodoš (300), Kostel (294), Šalovci (291), Kranjska Gora (239), Bovec (229), Gornji Petrovci (223), Lendava (214), Grad (209) in Radenci (204). Omenjene občine Hodoš, Šalovci, Gornji Petrovci, Lendava, Grad in Radenci sodijo v pomursko statistično regijo, ki je sicer med statističnimi regijami imela najvišji indeks staranja (169). Najnižji indeks staranja je imela statistična regija jugovzhodna Slovenija (indeks staranja 115).

Najugodnejše razmerje med mlajšimi in starejšimi, to pomeni indeks staranja pod 100, je v letu 2019 imelo 24 občin. Prva med temi je bila občina Komenda; njen indeks staranja je znašal 68, kar pomeni, da je živelo v tej občini na 100 oseb, mlajših od 15 let, 68 oseb, starih 65 ali več let. Komendi so z ugodnim razmerjem med starejšimi in mlajšimi sledile še občine Benedikt, Gorenja vas – Poljane in Škocjan, kjer je bila vrednost indeksa staranja nižja od 75.

Indeks staranja, občine, Slovenija, 2019

Občine z najvišjim indeksom staranja
Ime
Osilnica348,5
Hodoš300,0
Kostel293,9
Šalovci290,5
Kranjska Gora239,3Občine z najnižjim indeksom staranja
Ime
Komenda68,4
Benedikt71,7
Gorenja vas - Poljane71,9
Škocjan72,9
Trnovska vas77,8