V slovenskih občinah je več starega kot mladega prebivalstva

Za Slovenijo je značilno, da ima od sredine leta 2003 več starega kot mladega prebivalstva. Delež prebivalcev, starih 65 ali več let, je sredi leta 2018 znašal 19,7 %; delež prebivalcev, mlajših od 15 let, pa je znašal 15,1 %. Indeks staranja, to je vrednost, ki izraža razmerje med številom oseb, starih 65 ali več let, in številom oseb, mlajših od 15 let, je znašal 130,6. To pomeni, da je bilo v državi na 100 oseb, mlajših od 15 let, 131 oseb, starih najmanj 65 let. Razlike med spoloma so zelo izrazite. Med žensko populacijo je namreč delež starih v primerjavi z mladimi veliko večji kot med moškimi (indeks staranja je sredi leta 2018 znašal za ženske 154,8, za moške pa 107,8).

Občine z najvišjimi indeksi staranja (z vrednostmi 200 ali več) so si v 2018 sledile takole: Hodoš (346), Osilnica (306), Šalovci (272), Kostel (256), Kranjska Gora (230), Bovec (228), Gornji Petrovci (215), Lendava (210), Grad (208) in Radenci (200). Omenjene občine Hodoš, Šalovci, Gornji Petrovci, Lendava, Grad in Radenci sodijo v pomursko statistično regijo, ki je sicer med statističnimi regijami imela najvišji indeks staranja (163,8). Najmanjši delež starejšega prebivalstva je imela statistična regija jugovzhodna Slovenija (indeks staranja 113,7).

Najugodnejše razmerje med mlajšimi in starejšimi, to pomeni indeks staranja pod 100, je v letu 2018 imelo 27 občin. Prva med temi je bila občina Komenda; njen indeks staranja je znašal 65,8, kar pomeni, da je živelo v tej občini na 100 oseb, mlajših od 15 let, 66 oseb, starih 65 ali več let. Vrednost indeksa staranja je bila nižja od 70 še v občini Škocjan (69,5).

Indeks staranja, občine, Slovenija, 2018

Občine z najvišjim indeksom staranja
Ime  
Hodoš345,5
Osilnica305,6
Šalovci271,8
Kostel256,2
Kranjska Gora230,4Občine z najnižjim indeksom staranja
Ime  
Komenda65,8 
Škocjan69,5 
Gorenja vas - Poljane70,5 
Benedikt72,3  
Trnovska vas75,6