Kako je država poseljena?

Za Slovenijo je značilna razpršena in redka poselitev. Prebivalstvo je zgoščeno v večjih urbanih središčih, reliefno razgibana območja s slabšimi naravnogeografskimi razmerami in prometno težje dostopna območja pa so redkeje poseljena. V letu 2018 sta v Sloveniji na kvadratnem kilometru površine živela povprečno 102 prebivalca.

Občine se po poseljenosti zelo razlikujejo, saj so po površini in tudi po številu prebivalcev zelo različne. V 2018 je bila najgosteje poseljena občina Ljubljana; tam je na površini enega kvadratnega kilometra živelo povprečno nekaj več kot 1.000 (1.054) prebivalcev. Občina Ljubljana sodi v osrednjeslovensko statistično regijo, in ta je – na ravni regij – prav tako najgosteje naseljena; na kvadratnem kilometru njene površine je živelo povprečno 233 prebivalcev. Druga najgosteje naseljena občina je bila občina Maribor s povprečno 749 prebivalci, tretja pa občina Izola s povprečno 563 prebivalci na kvadratnem kilometru površine.

Najredkeje naseljena občina je bila občina Solčava s 5 prebivalci na kvadratnem kilometru površine, sledili sta občina Bovec (8 preb. na km2) in občina Jezersko (9 preb. na km2).

Na ravni statističnih regij je bila najredkeje naseljena primorsko-notranjska regija; v tej regiji je na kvadratnem kilometru površine živelo povprečno 36 prebivalcev.

Gostota prebivalstva, občine, Slovenija, 2018

Najgosteje poseljene občine
Ime  Število na km2
Ljubljana1054
Maribor  749
Izola  563
Miklavž na Dravskem polju  527
Celje  522Najredkeje poseljene občine
Ime  Število na km2
Solčava  5
Bovec  8
Jezersko  9  
Osilnica10
Kostel12