Kako je država poseljena?

Za Slovenijo je značilna razpršena in redka poselitev. Prebivalstvo je zgoščeno v večjih urbanih središčih, reliefno razgibana območja s slabšimi naravnogeografskimi razmerami in prometno težje dostopna območja pa so redkeje poseljena. V letu 2020 so v Sloveniji na kvadratnem kilometru površine živeli povprečno 104 prebivalci.

Občine se po poseljenosti zelo razlikujejo, saj so po površini in tudi po številu prebivalcev zelo različne. V 2020 je bila najgosteje poseljena občina Ljubljana; tam je na površini enega kvadratnega kilometra živelo povprečno nekaj več kot 1.000 prebivalcev. Občina Ljubljana sodi v osrednjeslovensko statistično regijo, in ta je – na ravni regij – prav tako najgosteje naseljena; na kvadratnem kilometru njene površine je živelo povprečno 238 prebivalcev. Druga najgosteje naseljena občina je bila občina Maribor s povprečno 762 prebivalci, tretja pa občina Izola s povprečno 582 prebivalci na kvadratnem kilometru površine.

Najredkeje naseljena občina je bila občina Solčava s 5 prebivalci na kvadratnem kilometru površine, sledili sta občini Bovec in Jezersko (obe z 9 preb. na km2).

Na ravni statističnih regij je bila najredkeje naseljena primorsko-notranjska regija; v tej regiji je na kvadratnem kilometru površine živelo povprečno 37 prebivalcev.

Število prebivalcev na km2, občine, Slovenija, 2020

Najgosteje poseljene občine
ImeŠtevilo na km2
Ljubljana1.069
Maribor762
Izola/Isola582
Miklavž na Dravskem polju559
Celje517Najredkeje poseljene občine
ImeŠtevilo na km2
Solčava5
Bovec9
Jezersko9
Osilnica10
Kostel12