Kako je država poseljena?

Za Slovenijo je značilna razpršena in redka poselitev. Prebivalstvo je zgoščeno v večjih urbanih središčih, reliefno razgibana območja s slabšimi naravnogeografskimi razmerami in prometno težje dostopna območja pa so redkeje poseljena. V letu 2019 so v Sloveniji na kvadratnem kilometru površine živeli povprečno 103 prebivalci.

Občine se po poseljenosti zelo razlikujejo, saj so po površini in tudi po številu prebivalcev zelo različne. V 2019 je bila najgosteje poseljena občina Ljubljana; tam je na površini enega kvadratnega kilometra živelo povprečno nekaj več kot 1.000 prebivalcev. Občina Ljubljana sodi v osrednjeslovensko statistično regijo, in ta je – na ravni regij – prav tako najgosteje naseljena; na kvadratnem kilometru njene površine je živelo povprečno 237 prebivalcev. Druga najgosteje naseljena občina je bila občina Maribor s povprečno 760 prebivalci, tretja pa občina Izola s povprečno 573 prebivalci na kvadratnem kilometru površine.

Najredkeje naseljena občina je bila občina Solčava s 5 prebivalci na kvadratnem kilometru površine, sledili sta občina Bovec (8 preb. na km2) in občina Jezersko (9 preb. na km2).

Na ravni statističnih regij je bila najredkeje naseljena primorsko-notranjska regija; v tej regiji je na kvadratnem kilometru površine živelo povprečno 36 prebivalcev.

Gostota prebivalstva, občine, Slovenija, 2019

Najgosteje poseljene občine
ImeŠtevilo na km2
Ljubljana1.070
Maribor760
Izola573
Miklavž na Dravskem polju544
Celje523Najredkeje poseljene občine
ImeŠtevilo na km2
Solčava5
Bovec8
Jezersko9
Osilnica10
Kostel11