Skoraj vsaka občina ima vrtec

Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci. Vanje se lahko vključijo otroci od dopolnjenih 11 mesecev do starosti ob vstopu v šolo. Predšolska vzgoja ni obvezna. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo občine.

V šolskem letu 2019/2020 je v Sloveniji delovalo 966 vrtcev in enot vrtcev. Vanje je bilo vključenih 87.708 otrok. V navedenem letu je imela vsaj en vrtec vsaka občina razen dveh (Osilnica in Jezersko). Največ vrtcev je bilo v prebivalstveno velikih občinah in v občinah z urbanimi središči. V občini Ljubljana jih je bilo 128, v občini Maribor 49, v občini Kranj 31, v občini Koper pa 25. Prebivalstveno manjše občine so imele tudi manj vrtcev.

Po velikosti – glede na število vpisanih otrok – se slovenski vrtci zelo razlikujejo. V letu 2019 je en vrtec obiskovalo povprečno 91 predšolskih otrok. Največ vpisanih otrok na vrtec je bilo v Ribnici in Metliki, in sicer nad 300 otrok. Najmanjše vrtce po številu vpisanih otrok (pod 20 na vrtec) so imele prebivalstveno majhne občine: Šalovci, Solčava, Kobilje, Kostel in Hodoš.

V slovenskih vrtcih je en zaposlen strokovni delavec (vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja) skrbel povprečno za 8 otrok.

Število otrok na vrtec, občine, Slovenija, 2019

Občine z največjim številom otrok na vrtec
ImeŠtevilo
Ribnica446
Metlika303
Šempeter - Vertojba298
Moravče271
Polzela257Občine z najmanjšim številom otrok na vrtec
ImeŠtevilo
Hodoš13
Kostel14
Kobilje15
Solčava18
Šalovci19