Skoraj vsaka občina ima vrtec

Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci. Vanje se lahko vključijo otroci od dopolnjenih 11 mesecev do starosti ob vstopu v šolo. Predšolska vzgoja ni obvezna. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo občine.

V šolskem letu 2020/2021 je v Sloveniji delovalo 975 vrtcev in enot vrtcev. Vanje je bilo vključenih 86.193 otrok. V navedenem letu je imela vsaj en vrtec vsaka občina razen dveh (Osilnica in Jezersko). Največ vrtcev je bilo v prebivalstveno velikih občinah in v občinah z urbanimi središči. V občini Ljubljana jih je bilo 128, v občini Maribor 49, v občini Kranj 32, v občini Koper pa 25. Prebivalstveno manjše občine so imele tudi manj vrtcev.

Po velikosti – glede na število vpisanih otrok – se slovenski vrtci zelo razlikujejo. V letu 2020 je en vrtec obiskovalo povprečno 88 predšolskih otrok. Največ vpisanih otrok na vrtec je bilo v občinah Ribnica, Šempeter - Vrtojba, Metlika, Polzela, Moravče, Borovnica in Trebnje in sicer nad 250 otrok. Najmanjše vrtce po številu vpisanih otrok (pod 20 na vrtec) so imele prebivalstveno majhne občine: Šalovci, Kostel, Kobilje in Hodoš.

V slovenskih vrtcih je en zaposlen strokovni delavec (vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja) skrbel povprečno za 7 otrok.

Število otrok na vrtec, občine, Slovenija, 2020/2021

Občine z največjim številom otrok na vrtec
ImeŠtevilo
Ribnica471
Šempeter - Vrtojba292
Metlika287
Polzela263
Moravče260Občine z najmanjšim številom otrok na vrtec
ImeŠtevilo
Hodoš/Hodos8
Kobilje14
Kostel15
Šalovci16
Zavrč22