Skoraj vsaka občina ima vrtec

Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci. Vanje se lahko vključijo otroci od dopolnjenih 11 mesecev do starosti ob vstopu v šolo. Predšolska vzgoja ni obvezna. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo občine.

V šolskem letu 2018/2019 je v Sloveniji delovalo 968 vrtcev in enot vrtcev. Vanje je bilo vključenih 87.147 otrok. V navedenem letu je imela vsaj en vrtec vsaka občina razen dveh (Osilnica in Jezersko). Največ vrtcev je bilo v prebivalstveno velikih občinah in v občinah z urbanimi središči. V občini Ljubljana jih je bilo 133, v občini Maribor 48, v občini Kranj 32, v občini Koper pa 25. Prebivalstveno manjše občine so imele tudi manj vrtcev.

Po velikosti – glede na število vpisanih otrok – se slovenski vrtci zelo razlikujejo. V letu 2018 je en vrtec obiskovalo povprečno 90 predšolskih otrok. Največ vpisanih otrok na vrtec je bilo v občinah Ribnica, Šempeter - Vrtojba, Metlika, in sicer povprečno nad 300 otrok. Najmanjše vrtce po številu vpisanih otrok (pod 20 na vrtec) so imele prebivalstveno majhne občine: Šalovci, Solčava, Kostel in Hodoš.

V slovenskih vrtcih je en zaposlen strokovni delavec (vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja) skrbel povprečno za 7 otrok.

Število otrok na vrtec, občine, Slovenija, 2018/2019

Občine z največjim številom otrok na vrtec
Ime
Ribnica442
Šempeter - Vrtojba317
Metlika308
Moravče263
Polzela251Občine z najmanjšim številom otrok na vrtec
Ime
Hodoš10
Kostel10
Solčava17
Šalovci18
Kobilje21