Vsak 11. prebivalec Slovenije je osnovnošolec

V Sloveniji je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in traja 9 let. Osnovna šola je za otroke in mladino brezplačna.

Eno izmed meril za ustanovitev občine je tudi to, da ima občina osnovno šolo. Glede na velikost in lego ter glede na število prebivalcev in njihovo poseljenost ima posamezna občina lahko več osnovnih šol (samostojnih šol, matičnih šol in podružnic).

V šolskem letu 2019/2020 je redne in prilagojene osnovnošolske programe obiskovalo približno 190.200 učencev. Šolska vrata je jeseni 2019 učencem odprlo 821 osnovnih šol (šole in podružnice).

Prebivalstveno velike občine in občine z urbanimi središči imajo praviloma tudi največ osnovnih šol. To je leta 2019 veljalo za občine Ljubljana (62 osnovnih šol), Maribor (26), Kranj (18), Koper (15) in Kamnik (15).

Podatki za Slovenijo za leto 2019 kažejo, da je eno osnovno šolo obiskovalo povprečno 232 učencev. V 70 občinah je bilo povprečno število osnovnošolcev na eno osnovno šolo višje od slovenskega povprečja. Največ učencev na eno osnovno šolo, v povprečju nad 400, je bilo v občinah Mengeš (836), Žiri (553), Borovnica (485), Prebold (464), Ruše (459), Vrhnika (456), Domžale (445), Trzin (424), Ljubljana (421), Cerklje na Gorenjskem (406).

V povprečju najmanj učencev na osnovno šolo (manj kot 50) so imele šole v prebivalstveno manjših občinah: Kobilje (44), Kostel (42), Jezersko (33), Šalovci (29), Solčava (20), Osilnica (5), Hodoš (3).

Med statističnimi regijami je bilo največ osnovnošolcev na osnovno šolo v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 324, najmanj osnovnošolcev na osnovno šolo pa v goriški statistični regiji, povprečno 156.

Občine z največjim številom učencev na osnovno šolo
Ime
Mengeš836
Žiri553
Borovnica485
Prebold464
Ruše459Občine z najmanjšim številom učencev na osnovno šolo
Ime
Hodoš3
Osilnica5
Solčava20
Šalovci29
Jezersko33