Vsak 11. prebivalec Slovenije je osnovnošolec

V Sloveniji je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in traja 9 let. Osnovna šola je za otroke in mladino brezplačna.

Eno izmed meril za ustanovitev občine je tudi to, da ima občina osnovno šolo. Glede na velikost in lego ter glede na število prebivalcev in njihovo poseljenost ima posamezna občina lahko več osnovnih šol (samostojnih šol, matičnih šol in podružnic).

V šolskem letu 2018/2019 je redni osnovnošolski program obiskovalo približno 184.100 učencev. Šolska vrata je jeseni 2018 učencem odprlo 774 osnovnih šol.

Prebivalstveno velike občine in občine z urbanimi središči imajo praviloma tudi največ osnovnih šol. To je leta 2018 veljalo za občine Ljubljana (58 osnovnih šol), Maribor (24), Kranj (17), Koper (15) in Kamnik (13).

Podatki za Slovenijo za leto 2018 kažejo, da je eno osnovno šolo obiskovalo povprečno 238 učencev. V 70 občinah je bilo povprečno število osnovnošolcev na eno osnovno šolo višje od slovenskega povprečja. Največ učencev na eno osnovno šolo, v povprečju nad 400, je bilo v občinah Mengeš (835), Žiri (550), Domžale (487), Ruše (462), Prebold (449), Borovnica (441), Trzin (437), Vrhnika (434), Jesenice (432), Ljubljana (431), Log - Dragomer (410), Celje (410), Žirovnica (409), Cerklje na Gorenjskem (404).

V povprečju najmanj učencev na osnovno šolo (manj kot 50) so imele šole v prebivalstveno manjših občinah: Kobilje (43), Kostel (40), Solčava (31), Jezersko (29), Šalovci (28), Osilnica (5), Hodoš (4).

Med statističnimi regijami je bilo največ osnovnošolcev na osnovno šolo v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 331, najmanj osnovnošolcev na osnovno šolo pa v goriški statistični regiji, povprečno 162.

Občine z največjim številom učencev na osnovno šolo
Ime
Mengeš835
Žiri550
Domžale487
Ruše462
Prebold449Občine z najmanjšim številom učencev na osnovno šolo
Ime
Hodoš  4
Osilnica  5
Šalovci28
Jezersko29
Solčava31