Število študentov se zmanjšuje

Terciarno izobraževanje obsega višješolski strokovni in visokošolski dodiplomski in podiplomski študij; poteka na javnih in zasebnih višjih strokovnih šolah ter na javnih in zasebnih visokošolskih zavodih. Število rednih in izrednih študentov, vpisanih v programe terciarnega izobraževanja, se je dolga leta povečevalo, s šolskim letom 2007/2008 pa je začelo upadati, predvsem zaradi zmanjševanja generacij.

V študijskem letu 2022/2023 je bilo v terciarno izobraževanje vpisanih 79.987 študentov, v študijskem letu 2012/2013 pa 99.877 študentov. Število vpisov v študijskem letu 2022/2023 je bilo za 20 % nižje kot pred desetimi leti.