Število študentov se zmanjšuje

Terciarno izobraževanje obsega višješolski strokovni in visokošolski dodiplomski in podiplomski študij; poteka na javnih in zasebnih višjih strokovnih šolah ter na javnih in zasebnih visokošolskih zavodih. Število rednih in izrednih študentov, vpisanih v programe terciarnega izobraževanja, se je dolga leta opazno povečevalo, s šolskim letom 2007/2008 pa je začelo upadati, predvsem zaradi zmanjševanja generacij.

V študijskem letu 2019/2020 je bilo v terciarno izobraževanje vpisanih 76.728 študentov, v študijskem letu 2008/2009 pa 114.391 študentov. Število vpisov v študijskem letu 2019/2020 je bilo za 33 % nižje kot pred trinajstimi leti.