Število študentov se zmanjšuje

Terciarno izobraževanje obsega višješolski strokovni in visokošolski dodiplomski in podiplomski študij; poteka na javnih in zasebnih višjih strokovnih šolah ter na javnih in zasebnih visokošolskih zavodih. Število rednih in izrednih študentov, vpisanih v programe terciarnega izobraževanja, se je dolga leta opazno povečevalo, s šolskim letom 2007/2008 pa je začelo upadati, predvsem zaradi zmanjševanja generacij.

V študijskem letu 2020/2021 je bilo v terciarno izobraževanje vpisanih 82.694 študentov, v študijskem letu 2010/2011 pa 107.134 študentov. Število vpisov v študijskem letu 2020/2021 je bilo za 23 % nižje kot pred desetimi leti.