Študenti so 4 % prebivalstva Slovenije

V študijskem letu 2019/2020 je bilo v Sloveniji v terciarno izobraževanje vpisanih 76.728 študentov ali povprečno 37 študentov na 1.000 prebivalcev.

Glede na stalno prebivališče študentov so imele največ študentov na 1.000 prebivalcev občine Naklo (51), Mozirje (48) ter Dobrova - Polhov Gradec in Vodice (vsaka po 47).

Najmanj študentov na 1.000 prebivalcev so imele prebivalstveno majhne občine: Hodoš (3), Osilnica (11), Kuzma (18).

Med statističnimi regijami je imela največ študentov na 1.000 prebivalcev goriška statistična regija (37), najmanj pa obalno-kraška statistična regija (28).

Študenti v terciarnem izobraževanju, občine, Slovenija, 2019/2020

Občine z največjim številom študentov na 1.000 prebivalcev
Ime
Naklo51
Mozirje48
Dobrova - Polhov Gradec47
Vodice47
Mirna Peč45Občine z najmanjšim številom študentov na 1.000 prebivalcev
Ime
Hodoš3
Osilnica11
Kuzma18
Rogašovci20
Velika Polana21