Študenti so 4 % prebivalstva Slovenije

V študijskem letu 2020/2021 je bilo v Sloveniji v terciarno izobraževanje vpisanih 82.694 študentov ali povprečno 39 študentov na 1.000 prebivalcev.

Glede na stalno prebivališče študentov so imele največ študentov na 1.000 prebivalcev občine Dobrova - Polhov Gradec, Naklo in Straža (vsaka po 50) ter Mozirje in Vodice (vsaka po 47).

Najmanj študentov na 1.000 prebivalcev so imele prebivalstveno majhne občine: Hodoš (11), Kuzma (15), Osilnica (18).

Med statističnimi regijami je imela največ študentov na 1.000 prebivalcev goriška statistična regija (40), najmanj pa pomurska statistična regija (29).

Število študentov na 1.000 prebivalcev, občine, Slovenija, 2020/2021

Občine z največjim številom študentov na 1.000 prebivalcev
Ime
Dobrova - Polhov Gradec50
Naklo50
Straža50
Mozirje47
Vodice47Občine z najmanjšim številom študentov na 1.000 prebivalcev
Ime
Hodoš/Hodos11
Kuzma15
Osilnica18
Kranjska Gora19
Apače20