Študenti so 4 % prebivalstva Slovenije

V študijskem letu 2018/2019 je bilo v Sloveniji v terciarno izobraževanje vpisanih 75.991 študentov ali povprečno 37 študentov na 1.000 prebivalcev.

Glede na stalno prebivališče študentov so imele največ študentov na 1.000 prebivalcev občine Naklo, Veržej, Vransko (vsaka po 48) ter Dobrova - Polhov Gradec in Vodice (vsaka po 47).

Najmanj študentov na 1.000 prebivalcev so imele prebivalstveno majhne občine: Hodoš (6), Osilnica (11), Rogašovci in Apače (vsaka po 20).

Med statističnimi regijami je imela največ študentov na 1.000 prebivalcev goriška statistična regija (38), najmanj pa obalno-kraška statistična regija (28).

Študenti v terciarem izobraževanju, občine, Slovenija, 2018/2019

Občine z največjim številom študentov na 1.000 prebivalcev
Ime
Naklo48
Veržej48
Vransko48
Dobrova - Polhov Gradec47
Vodice47Občine z najmanjšim številom študentov na 1.000 prebivalcev
Ime
Hodoš  6
Osilnica11
Apače20
Rogašovci20
Šentilj22