V srednje šole vpisanih nekoliko več dijakov

V srednješolsko izobraževanje je bilo v šolskem letu 2022/2023 vključenih 77.462 dijakov oz. za okoli 3 % več kot v prejšnjem, ko jih je bilo 75.414. Predvidevamo, da se bo v prihodnjih letih število dijakov še povečevalo, saj se število učencev v osnovnih šolah povečuje vse od šolskega leta 2010/11.

Na začetku šolskega leta 2012/2013 je bilo v srednješolsko izobraževanje vključenih 78.208 dijakov, kar pomeni, da se je število dijakov v desetih letih zmanjšalo za 1 %.