Število dijakov se zmanjšuje

Tudi število dijakov se v zadnjih letih nenehno zmanjšuje, prav tako zaradi negativnih demografskih gibanj – zmanjševanja rodnosti; posledica tega je upad števila prebivalcev v starostni skupini, tipični za srednješolsko izobraževanje.

V začetku šolskega leta 2020/2021 je bilo v srednješolsko izobraževanje vključenih 73.854 dijakov, v začetku šolskega leta 2010/2011 pa še 82.267; to pomeni, da se je število dijakov v desetih letih zmanjšalo za 10 %.