Kateri srednješolski programi najbolj zanimajo dijake?

Srednješolsko izobraževanje v Sloveniji se deli na nižje in srednje poklicno, srednje tehniško in strokovno ter srednje splošno izobraževanje. Delež vpisanih v splošne in strokovne gimnazije se je do šolskega leta 2010/2011 iz leta v leto povečeval, zadnjih deset let pa rahlo upada. Ob začetku šolskega leta 2020/2021 je bilo v te šole vključenih 35 % vseh v srednje šole vključenih dijakov, medtem ko jih je bilo deset let prej, v šolskem letu 2010/2011, 41 %. Delež vpisanih v tehniške in strokovne programe se od leta 2004 postopoma veča. V šolskem letu 2020/2021 je bilo vanje vpisanih 47 % vseh v srednje šole vključenih dijakov, v šolskem letu 2004/2005 pa 40 %.

Delež v srednje poklicne programe vključenih dijakov, med vsemi v izobraževanje vključenimi dijaki, je v zadnjih letih rahlo rastel do šolskega leta 2019/2020, ko je bilo v triletni srednji poklicni program vključenih 17 % vseh v srednje šole vključenih dijakov, v šolskem letu 2020/2021 je delež padel na 16 %, v šolskem letu 2010/2011, ko jih je bilo najmanj, pa je bil delež 14 %.