Kateri srednješolski programi najbolj zanimajo dijake?

Srednješolsko izobraževanje v Sloveniji se deli na nižje in srednje poklicno, srednje tehniško in strokovno ter srednje splošno izobraževanje. Delež vpisanih v splošne in strokovne gimnazije se je do šolskega leta 2010/2011 povečeval, zadnjih deset let pa rahlo upadal. Šolsko leto 2021/2022 je bilo že 5. zaporedno leto, ko je v te šole vključenih 35 % vseh dijakov, vključenih v srednje šole, medtem ko jih je bilo desetletje prej, v šolskem letu 2011/2012, 40 %. Delež vpisanih v tehniške in strokovne programe se od leta 2011/2012 počasi povečuje. V šolskem letu 2021/2022 je bilo vanje vpisanih 47 % vseh v srednje šole vključenih dijakov, pred desetimi leti pa 44 %.

Delež dijakov, vključenih v srednje poklicne programe, med vsemi v izobraževanje vključenimi dijaki, je v zadnjih letih rahlo rasel do šolskega leta 2019/2020, ko je bilo v triletni srednji poklicni program vključenih 17 % vseh v srednje šole vključenih dijakov. V zadnjih dveh šolskih letih je delež vključenih v te programe upadel na 16 %, pred desetimi leti pa je obsegal 15 %.