Število otrok, vpisanih v vrtce, narašča

Delež otrok, vključenih v vrtce, se postopoma zvišuje. V šolskem letu 2018/2019 je bilo v slovenske vrtce vključenih 81 % vseh otrok v starostni skupini 1–5 let; 5 let prej, v šolskem letu 2013/2014, je vrtce obiskovalo za 6 % manj otrok.

V 92 občinah ali v 43 % vseh občin je bil delež otrok v starostni skupini 1–5 let, vključenih v vrtce, višji od slovenskega povprečja. V 14 občinah je bilo v vrtce vključenih 90 % ali več otrok ustrezne starosti.

Med statističnimi regijami je bila po deležu vključenosti otrok v vrtce prva osrednjeslovenska statistična regija (84 %).

Občine, katerih deleži otrok, vključenih v vrtce, so bili najnižji (pod 65 % otrok ustrezne starosti), so bile Kuzma, Solčava, Bistrica ob Sotli, Trnovska vas, Ribnica na Pohorju, Nazarje. Med statističnimi regijami pa je bila po vrednosti tega podatka zadnja goriška statistična regija (77 %).

Otroci v vrtcih, občine, Slovenija, 2018/2019

Občine z največjim deležem otrok v vrtcih
Ime
Mirna106
Dobje96
Makole92
Kobilje92
Tabor92Občine z najmanjšim deležem otrok v vrtcih
Ime
Nazarje33
Ribnica na Pohorju63
Trnovska vas63
Bistrica ob Sotli64
Solčava64