Število otrok, vpisanih v vrtce, narašča

Delež otrok, vključenih v vrtce, se postopoma zvišuje. V šolskem letu 2019/2020 je bilo v slovenske vrtce vključenih 81 % vseh otrok v starostni skupini 1–5 let; 10 let prej, v šolskem letu 2010/2011, je vrtce obiskovalo za 7 odstotnih točk manj otrok (74,0 %).

V 108 občinah ali v 51 % vseh občin je bil delež otrok v starostni skupini 1–5 let, vključenih v vrtce, višji od slovenskega povprečja. V 10 občinah je bilo v vrtce vključenih 90 % ali več otrok ustrezne starosti.

Med statističnimi regijami je bila po deležu vključenosti otrok v vrtce prva osrednjeslovenska statistična regija (84 %).

Občine, katerih deleži otrok, vključenih v vrtce, so bili najnižji (pod 65 % otrok ustrezne starosti), so bile Kuzma, Solčava, Zavrč, Osilnica. Med statističnimi regijami pa je bila po vrednosti tega podatka zadnja goriška statistična regija (78 %).

Otroci v vrtcih, občine, Slovenija, 2019/2020

Občine z največjim deležem otrok v vrtcih
Ime%
Loški Potok103
Mirna102
Podčetrtek93
Križevci93
Horjul93Občine z najmanjšim deležem otrok v vrtcih
Ime%
Osilnica10
Zavrč50
Kuzma62
Solčava64
Ribnica na Pohorju65