Število otrok, vpisanih v vrtce, narašča

Delež otrok, vključenih v vrtce, se postopoma zvišuje. V šolskem letu 2020/2021 je bilo v slovenske vrtce vključenih 81 % vseh otrok v starostni skupini 1–5 let; 10 let prej, v šolskem letu 2010/2011, je vrtce obiskovalo za 7 odstotnih točk manj otrok (74,0 %).

V 106 občinah ali v 50 % vseh občin je bil delež otrok v starostni skupini 1–5 let, vključenih v vrtce, višji od slovenskega povprečja. V 12 občinah je bilo v vrtce vključenih 90 % ali več otrok ustrezne starosti.

Med statističnimi regijami je bila po deležu vključenosti otrok v vrtce prva osrednjeslovenska statistična regija (85 %).

Občine, katerih deleži otrok, vključenih v vrtce, so bili najnižji (pod 65 % otrok ustrezne starosti), so bile Zavrč, Kranjska Gora, Hodoš, Bovec in Kuzma. Med statističnimi regijami pa je bila po vrednosti tega podatka zadnja goriška statistična regija (76 %).

Delež otrok vključenih v vrtce, občine, Slovenija, 2020/2021

Občine z največjim deležem otrok v vrtcih
Ime%
Mirna100
Središče ob Dravi94
Sveta Ana93
Tabor92
Dobje92Občine z najmanjšim deležem otrok v vrtcih
Ime%
Zavrč43
Kranjska Gora46
Hodoš/Hodos50
Bovec58
Kuzma61