Število osnovnih šol upada

V zadnjih letih opažamo, da se število osnovnih šol stalno zmanjšuje, verjetno zaradi posledic negativnih demografskih sprememb – upadanja števila rojstev po letu 1980. Število rojstev je po letu 2003 sicer počasi naraščalo, od leta 2010 pa spet rahlo upada.

V letu 2020 je bilo v Sloveniji 821 osnovnih šol, v letu 2000 pa 873. Število osnovnih šol je torej v dvajsetih letih upadlo za 6 %. Število šolajočih otrok od leta 2010 dalje (ko jih je bilo najmanj) postopno narašča. V šolskem letu 2020/2021 je bilo v osnovnošolsko izobraževanje vpisanih 193.158 otrok, to je 5 % več kot v šolskem letu 2000/2001, ko je bilo vpisanih 183.441 otrok in 20 % več kot leta 2010/2011, ko je bilo vpisanih najmanj otrok.