Število osnovnih šol upada, število učencev raste

V zadnjih letih opažamo, da se število osnovnih šol stalno zmanjšuje, verjetno zaradi posledic negativnih demografskih sprememb – upadanja števila rojstev po letu 1980. Število rojstev je po letu 2003 sicer počasi naraščalo, od leta 2010 pa spet rahlo upada.

V letu 2022 je bilo v Sloveniji 819 osnovnih šol, dve manj kot v letu prej in 52 manj kot v letu 2002. Število osnovnih šol je torej v dvajsetih letih upadlo za 6 %. Število osnovnošolcev narašča od šolskega leta 2010/11, leta z najmanjšim številom učencev v samostojni Sloveniji (161.046). V šolskem letu 2022/2023 je bilo v osnovnošolsko izobraževanje vpisanih največ otrok v zadnjih dvajsetih letih, 197.062 otrok. To je 11 % več kot v šolskem letu 2002/2003, ko je bilo vpisanih 177.484 otrok in 22 % več kot leta 2010/2011, ko je bilo vpisanih najmanj otrok.