Diplomanti v Sloveniji

V letu 2019 je terciarno izobraževanje v Sloveniji zaključilo 16.100 diplomantov, to je približno 8 diplomantov na 1.000 prebivalcev.

Več diplomantov na 1.000 prebivalcev od slovenskega povprečja je imelo 51 občin ali 24 % vseh občin. Največ diplomantov na 1.000 prebivalcev je bilo v občinah Rečica ob Savinji (14) ter Veržej in Šempeter - Vrtojba (vsaka po 13).

Regije so bile po številu diplomantov na 1.000 prebivalcev zelo izenačene; koroška, savinjska, posavska, jugovzhodna Slovenija, osrednjeslovenska, gorenjska, goriška statistična regija so imele vse po 8 diplomantov na 1.000 prebivalcev, najmanj, 6, jih je imela obalno-kraška. Preostale 4 regije so imele po 7 diplomantov na 1.000 prebivalcev.

Diplomanti in diplomantke, občine, Slovenija, 2019/2020

Občine z največjim številom diplomantov na 1.000 prebivalcev
Ime
Rečica ob Savinji14
Šempeter - Vrtojba13
Veržej13
Žiri12
Mislinja12Občine z najmanjšim številom diplomantov na 1.000 prebivalcev
Ime
Hodoš-
Apače3
Osilnica3
Odranci3
Rogašovci4