Diplomanti v Sloveniji

V letu 2018 je terciarno izobraževanje v Sloveniji zaključilo 16.680 diplomantov, to je približno 8 diplomantov na 1.000 prebivalcev.

Več diplomantov na 1.000 prebivalcev od slovenskega povprečja je imelo 74 občin ali 35 % vseh občin. Največ diplomantov na 1.000 prebivalcev je bilo v občinah Solčava (16) in Luče (13).

Med regijami pa je bila po številu diplomantov na 1.000 prebivalcev prva goriška statistična regija (9), zadnja pa obalno-kraška (6).

Diplomanti in diplomantke, občine, Slovenija, 2018

Občine z največjim številom diplomantov na 1.000 prebivalcev
Ime
Solčava16
Luče13
Nazarje12
Cerkno12
Kobarid12Občine z najmanjšim številom diplomantov na 1.000 prebivalcev
Ime
Kostel-
Osilnica3
Podlehnik3
Jezersko3
Rogašovci4