Diplomanti v Sloveniji

V letu 2020 je terciarno izobraževanje v Sloveniji zaključilo 15.494 diplomantov, to je približno 7 diplomantov na 1.000 prebivalcev.

Več diplomantov na 1.000 prebivalcev od slovenskega povprečja je imelo 86 občin ali 41 % vseh občin. Največ diplomantov na 1.000 prebivalcev je bilo v občinah Kobilje (17) ter Mirna Peč, Vodice in Velika Polana (v vsaki po 12).

Regije so bile po številu diplomantov na 1.000 prebivalcev zelo izenačene; koroška in goriška statistična regija sta imeli po 8 diplomantov na 1.000 prebivalcev, najmanj, 5, pa jih je imela obalno-kraška. Preostalih 9 regij je imelo po 7 diplomantov na 1.000 prebivalcev.

Število diplomantov na 1.000 prebivalcev, občine, Slovenija, 2020/2021

Občine z največjim številom diplomantov na 1.000 prebivalcev
Ime
Kobilje17
Mirna Peč12
Vodice12
Velika Polana12
Solčava11Občine z najmanjšim številom diplomantov na 1.000 prebivalcev
Ime
Hodoš/Hodos0
Osilnica0
Dobrovnik/Dobronak2
Luče3
Kostel3