Vsak 28. prebivalec Slovenije je dijak

Največ dijakov (po občini stalnega prebivališča) je bilo v prebivalstveno večjih občinah in občinah z urbanimi središči. V šolskem letu 2018/2019 so bile občine z največ (vpisanimi) dijaki naslednje: Ljubljana (8.434 ali 11,5 % vseh dijakov), Maribor (3.055 ali 4,2 % vseh dijakov), Kranj (1.923 ali 2,6 % vseh dijakov), Koper (1.645 ali 2,3 % vseh dijakov) in Celje (1.511 ali 2,1 % vseh dijakov).

Na začetku šolskega leta 2018/2019 je bilo v srednješolsko izobraževanje vpisanih 73.110 dijakov (vključno s tistimi, ki so imeli prebivališče v tujini), to je 35 dijakov na 1.000 prebivalcev.

Največ dijakov na 1.000 prebivalcev so v tem šolskem letu imele občine Gorenja vas - Poljane (50), Dobrova - Polhov Gradec (48), Sveti Jurij v Slov. goricah (prav tako 48), Luče (47), Moravče (47), Gorišnica (prav tako 47).

Dijakinje in dijaki, občine, Slovenija, 2018/2019

Občine z največjim številom dijakov na 1.000 prebivalcev
Ime
Gorenja vas - Poljane50
Dobrova - Polhov Gradec48
Sveti Jurij v Slov. goricah48
Luče47
Moravče47Občine z najmanjšim številom dijakov na 1.000 prebivalcev
Ime
Osilnica19
Hodoš20
Kuzma25
Lendava26
Divača26