Vsak 28. prebivalec Slovenije je dijak

Največ dijakov (po občini stalnega prebivališča) je bilo v prebivalstveno večjih občinah in občinah z urbanimi središči. V šolskem letu 2020/2021 so bile občine z največ (vpisanimi) dijaki naslednje: Ljubljana (8.614 ali 11,7 % vseh dijakov), Maribor (3.147 ali 4,3 % vseh dijakov), Kranj (1.959 ali 2,7 % vseh dijakov), Koper (1.762 ali 2,4 % vseh dijakov) in Celje (1.596 ali 2,2 % vseh dijakov).

Na začetku šolskega leta 2020/2021 je bilo v srednješolsko izobraževanje vpisanih 73.854 dijakov (vključno s tistimi, ki so imeli prebivališče v tujini), to je 35 dijakov na 1.000 prebivalcev.

Največ dijakov na 1.000 prebivalcev so v tem šolskem letu imele občine Vodice (52), Gorenja vas – Poljane (49), Dobrova - Polhov Gradec (48), Luče (47) in Jezersko (47).

Število dijakov na 1.000 prebivalcev, občine, Slovenija, 2020/2021

Občine z največjim številom dijakov na 1.000 prebivalcev
Ime
Vodice52
Gorenja vas - Poljane49
Dobrova – Polhov Gradec48
Luče47
Jezersko47Občine z najmanjšim številom dijakov na 1.000 prebivalcev
Ime
Hodoš/Hodos11
Kranjska Gora21
Piran/Pirano23
Mirna Peč24
Šalovci25