Vsak 27. prebivalec Slovenije je dijak

Največ dijakov (po občini stalnega prebivališča) je bilo v prebivalstveno večjih občinah in občinah z urbanimi središči. V šolskem letu 2019/2020 so bile občine z največ (vpisanimi) dijaki naslednje: Ljubljana (8.216 ali 11,3 % vseh dijakov), Maribor (3.052 ali 4,2 % vseh dijakov), Kranj (1.891 ali 2,6 % vseh dijakov), Koper (1.732 ali 2,4 % vseh dijakov) in Celje (1.523 ali 2,1 % vseh dijakov).

Na začetku šolskega leta 2019/2020 je bilo v srednješolsko izobraževanje vpisanih 72.738 dijakov (vključno s tistimi, ki so imeli prebivališče v tujini), to je 35 dijakov na 1.000 prebivalcev.

Največ dijakov na 1.000 prebivalcev so v tem šolskem letu imele občine Dobrova - Polhov Gradec (50), Gorenja vas – Poljane (49), Sveti Jurij v Slov. goricah (48), Vodice (47), Moravče (46).

Dijakinje in dijaki, občine, Slovenija, 2019/2020

Občine z največjim številom dijakov na 1.000 prebivalcev
Ime
Dobrova - Polhov Gradec50
Gorenja vas - Poljane49
Sveti Jurij v Slov. goricah48
Vodice47
Moravče46Občine z najmanjšim številom dijakov na 1.000 prebivalcev
Ime
Hodoš20
Osilnica20
Kuzma25
Piran25
Divača25